Voorpagina Voorwoord Waterweg Wonen Vlaardingen MVS Jeugdmodel van start Mevis Gemeente Vlaardingen Jeugd- en volwassenenfonds sport en cultuur Stroomopwaarts Verbinding in de stad Fief Een tegen eenzaamheid Argos Zorggroep Seniorenwelzijn - De Kulk CJG Rijnmond CJG Rijnmond vervolg
in de gemeente Vlaardingen
Signaleren van eenzaamheid

Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. De signalen die hieronder staan beschreven kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op de signalen kunnen ook wijzen op andere problemen. Toch vraagt signaleren om handelen. Onderstaande punten zijn niet bedoeld om af te vinken, maar zijn aanleiding voor gesprek. Zie ommezijde voor gesprekstips.

Lichamelijke signalen
 • verslechterde zelfzorg
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • verhoogde spierspanning
 • gebrek aan eetlust
Psychische signalen
 • negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid
 • gevoelens van verlatenheid
 • verdriet
 • boosheid
 • verlies van vertrouwen in andere mensen

Sociale signalen
 • weinig sociale contacten
 • missen van sociale steun
Gedragsmatige signalen
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • mensen op afstand houden
 • claimgedrag
 • op zichzelf gericht zijn
 • overmatig gebruik of verslaving
Levensgebeurtenissen
 • overlijden van een naaste
 • scheiding
 • ziekte of beperking (van een naaste)
 • verhuizing, migratie of sterk veranderdewoonomgeving
 • verlies baan
 • financiële problemen

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Bespreekbaar maken

Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving

Deelnemers Platform

“Verbinding in de Stad”

 • Aanloophuis De Groene Luiken
 • Buurtpunt Groot Ambacht
 • De Buurtvrouw
 • Elckerlyc
 • Federatie Broekpolder
 • Humanitas
 • KLiK Vrijwilligers Vlaardingen
 • Minters
 • Seniorenwelzijn
 • De Oproepcentrale
 • Stadsgehoorzaal
 • Vlaardingen in Beweging
 • Wijkteams Vlaardingen
 • De Windwijzer
 • Platform Verbinding Holy
 • Vlaardingen Regenboogstad
 • Woningstichting Waterweg Wonen
 • Woningstichting Samenwerking

De komende jaren groeit het aantal ouderen. In 2030 zijn er 2,1 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Meer dan de helft van de 75-jarigen zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn op dit moment meer dan 700.000 ouderen, dat is zorgelijk! Tot aan 2040 zal de toenemende vergrijzing aanhouden en dit is extra reden om oog te hebben voor de doelgroep van ouderen, die zich eenzaam voelen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Wil je graag praten over jouw situatie of over de situatie van iemand die je kent? Neem dan contact op met Seniorenwelzijn: 010-248 68 88, stuur een mail naar [email protected] of kijk op www.seniorenwelzijn.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: