Voorpagina Voorwoord Waterweg Wonen Vlaardingen MVS Jeugdmodel van start Mevis Gemeente Vlaardingen Jeugd- en volwassenenfonds sport en cultuur Stroomopwaarts Verbinding in de stad Fief Een tegen eenzaamheid Argos Zorggroep Seniorenwelzijn - De Kulk CJG Rijnmond CJG Rijnmond vervolg
in de gemeente Vlaardingen

MVS Jeugdmodel van starT

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gaan samen met jeugdhulpprofessionals in de wijkteams, huisartsen, ouders, instellingen en scholen de kwaliteit en snelheid van hulp aan jongeren en hun ouders versterken. Sinds 1 januari 2023 wordt de jeugdhulp op een andere manier georganiseerd. Eén organisatie – Mevis – heeft de opdracht om alle vormen van jeugdhulp te bieden: van laagdrempelige zorg in het wijkteam tot en met specialistische hulp als dat nodig is.

Voorheen werd de jeugdhulp door veel verschillende organisaties uitgevoerd. Dat zorgde voor veel doorverwijzingen en bijbehorende administratie. Sinds 1 januari wordt de jeugdhulp door één organisatie geregeld. Het doel is om alle jongeren sneller en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving de ondersteuning te geven die ze nodig hebben: thuis, op school, in de buurt en in hun vrije tijd. We noemen deze aanpak het MVS Jeugdmodel.

MVS Jeugdmodel

Eén organisatie is nu verantwoordelijk voor alle hulp aan jongeren (en hun ouders). Zo hoeven ze minder vaak hun verhaal te doen en krijgen ze sneller de juiste hulp. Ook kunnen jeugdprofessionals zo makkelijker met elkaar samenwerken en is er minder papierwerk en overleg nodig.

Als de samenwerking achter de schermen soepel gaat, kan bijvoorbeeld een school die merkt dat een kind problemen heeft, sneller deze problemen samen met professionals oppakken.

En als kinderen en jongeren sneller hulp of ondersteuning krijgen, dan voorkomen we dat problemen groter worden. Daardoor is op langere termijn minder gespecialiseerde hulp nodig.

“Samen maken we het verschil”

Jacky Silos, wethouder Jeugdhulp: “Ik ben heel blij dat we van start zijn met het MVS Jeugdmodel. We hebben met professionals, huisartsen, ouders, medewerkers van de gemeenten, scholen en bestuurders samen het MVS Jeugdmodel ‘gebouwd’. En juist in die samenwerking zit ook de sleutel om het anders en beter te gaan doen.

Dat geldt niet alleen voor professionals die elke dag jongeren helpen. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Anders werken is niet in een dag
geregeld en moet ook zorgvuldig gebeuren. Stap voor stap zullen we de komende jaren samen het verschil gaan maken.”

Ingang via wijkteam

Jongeren die ondersteuning nodig hebben, melden zich bij het wijkteam. Vanuit het wijkteam wordt een jongere in contact gebracht met Mevis en gekoppeld aan een vaste jeugdprofessional. Deze zoekt vervolgens samen met de jongere (en eventueel de ouders) naar de gewenste hulp of oplossing.

Contact

Wilt u contact met het wijkteam? Bel dan naar 010 – 47 31 033, stuur een mail naar [email protected] of loop binnen bij één van de inloopspreekuren. Kijk op www.wijkteamsvlaardingen.nl waar een inloopspreekuur bij u in de buurt is.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: