Voorpagina Voorwoord Magenta Zorg Meedenken aan de keukentafel - Energiecoaches van Heiloo Energie Zaffier: Ondersteuning bij werk, geldzaken en inburgering - Geldfit De Ambulante Coach GGZ Noord-Holland - dnoDoen dnoDoen Inloopspreekuur geldzaken - Tips voor lagere energierekening Tips voor besparen op gas Zaffier Zaffier - samen kom je verder Petra Jansen personal lifecoach - Brijder - Buurtsportcoach Brijder Jeugd ZorgMies - Bibliotheek Kennemerwaard - Koel Jeugdzorg Koel Jeugdzorg en JGGZ Horizon College - Met Fabienne Kennemer wonen. Kennemer Wonen De Buurtsportcoach

In de gemeente In Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

GELDZORGEN? ONTZORG UZELF MET TIPS, ADVIES EN ONDERSTEUNING

Hier in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn we trots op onze levendige gemeenschap van betrokken bewoners, die ook veel geven om het welzijn van mensen om hen heen. En dat is belangrijk.

Juist nu het met de economie minder goed lijkt te gaan en de financiële problemen bij veel mensen zijn toegenomen, is oog houden voor elkaar en elkaar steunen waar dat kan, van zeer groot belang. En de gemeente helpt daarbij natuurlijk ook. Want iedereen telt mee in onze gemeenten!

Financiële krapte of zelfs armoede is een probleem dat steeds meer mensen treft, of we het nu zien of niet.

Als samenwerkende gemeenten bieden we daarom een breed pakket van diensten om onze inwoners uit de armoede te houden. Want binnen onze vier gemeenten willen we er in ieder geval voor zorgen dat armoede niet het laatste woord heeft.

We wijzen u de weg naar ondersteuning

Heeft u problemen om uzelf en/of uw gezin financieel op de rails te houden of te krijgen? Dan leest u in deze krant hoe de gemeente u kan helpen. U vindt informatie over organisaties binnen onze vier gemeenten, die er speciaal zijn om ondersteuning te bieden. U leest ook om welke soorten steun dat dan gaat.

Bovendien staan er tips in die u kunnen helpen om snel te besparen op uw gas- en elektriciteitsrekening.

Kortom, deze krant bevat belangrijke informatie voor iedereen die moeite heeft - of steeds meer krijgt- om de eindjes aan elkaar te knopen of op een ander gebied ondersteuning kan gebruiken. We hebben juist voor een tijd als deze, waarin veel mensen het (financieel) moeilijker krijgen, samen een vangnet gebouwd. Doe uzelf dus niet tekort en kijk met welk type ondersteuning u mogelijk geholpen bent.

Met vriendelijke groeten,

De colleges van burgemeester en wethouders
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Marco Wiesehahn
(Bergen)

René Oud
(Uitgeest)

Falgun Binnendijk
(Castricum)

Antoine Tromp
(Heiloo)


Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: