Voorpagina Voorwoord Magenta Zorg Meedenken aan de keukentafel - Energiecoaches van Heiloo Energie Zaffier: Ondersteuning bij werk, geldzaken en inburgering - Geldfit De Ambulante Coach GGZ Noord-Holland - dnoDoen dnoDoen Inloopspreekuur geldzaken - Tips voor lagere energierekening Tips voor besparen op gas Zaffier Zaffier - samen kom je verder Petra Jansen personal lifecoach - Brijder - Buurtsportcoach Brijder Jeugd ZorgMies - Bibliotheek Kennemerwaard - Koel Jeugdzorg Koel Jeugdzorg en JGGZ Horizon College - Met Fabienne Kennemer wonen. Kennemer Wonen De Buurtsportcoach

In de gemeente In Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Wonen met zorg

In Nederland worden ouderen gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen en de zorgvraag die steeds groter en complexer wordt, zijn gemeenten, zorgorganisaties, maar ook woningcorporaties op zoek naar oplossingen. Zoals nieuwe woonvormen waarin zorg en ontmoeting gefaciliteerd worden. Projectleider Zorg & Wonen bij Kennemer Wonen, Nicole van der Meulen, vertelt meer.

Wonen & ontmoeten

Woningcorporatie Kennemer Wonen constateert dat er onder ouderen steeds meer behoefte is aan kleine, geclusterde woonvormen met de mogelijkheid tot ontmoeting. Een van de doelstellingen, zoals opgenomen in hun Koersplan 2030 met de titel ‘Een thuis maken we samen’, is dan ook om dergelijk woonaanbod te creëren. “Nederland vergrijst in een rap tempo en als betrokken woningcorporatie voelen wij de verantwoordelijkheid om integraal naar een wijk, dorp of stad te kijken, aan te sluiten bij de voorzieningen die er al zijn en daarbij goede afspraken te maken met de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties”, vertelt Nicole. “Concreet betekent dit, dat we bijvoorbeeld bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kijken welke mogelijkheden er zijn om doelgroepen te huisvesten en de samenwerking opzoeken met zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt. Ook in bestaande woongebouwen kijken we welke mogelijkheden er zijn. Naast het bieden van een zorgaanbod, kijken we hoe we laagdrempelige activiteiten kunnen laten organiseren voor de bewoners. Deze activiteiten zijn belangrijk om sociale contacten te leggen en te onderhouden.” Een sterk sociaal netwerk helpt om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Thuisplus

Een manier om nu en in de toekomst langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen door te voorzien in de woon- en zorgbehoefte, is de zogeheten Thuisplus woonvorm. In Rotterdam is daar al ervaring mee opgedaan. Dat is een woonvorm waarin ouderen zelfstandig wonen en waarbij zorg geleverd wordt door één zorgorganisatie. Denk daarbij aan hulp in het huishouden of het verstrekken van medicatie. Deze woonvorm is met name bedoeld voor ouderen met een zorgindicatie en afhankelijk zijn van passende (24-uurs) zorg nabij. Nicole hierover: “Met het wegvallen van de verzorgingshuizen is er een groot gat ontstaan. Deze manier van wonen vangt dat op. Ouderen wonen zelfstandig, behouden eigen regie en hebben zorg dichtbij.”

Project Mericilaan

In Bergen is een dergelijke woonvorm van start gegaan. Op De Kloosterhof aan de Mericilaan in Bergen worden 24 appartementen na huuropzegging toegewezen aan senioren met een zorgindicatie die zelfstandig kunnen wonen. Met 24-uurs zorg nabij en met gemeenschappelijke faciliteiten voor de buurt. Directeur Zorg aan Huis van Magentazorg, Suzan Ernst, vindt project Mericilaan een mooi voorbeeld van wat er bereikt kan worden als gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties met elkaar samenwerken.

“De huidige situatie waarbij er veel zorg uit het eigen netwerk moet komen is niet meer optimaal. Bij het project De Kloosterhof aan de Mericilaan kunnen kwetsbare ouderen beschermd en veilig wonen. Samenredzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol waarbij bewoners omzien naar elkaar.” Dit in het licht van het gedachtengoed van de Zusters Ursulinen, de oudste bewoners van De Kloosterhof. De eerste huurder heeft al haar intrek genomen en is volgens Ernst ‘zielsgelukkig’. De 73-jarige vrouw woonde hiervoor in een verpleeghuis, maar was daar nog lang niet aan toe. Een andere optie was er toen niet. “In overleg met haar zoon is zij hier komen wonen. Zij is weer helemaal opgebloeid. Het is een fijne gedachte om daaraan bij te kunnen dragen”, aldus de directeur.

Meer informatie?

De 24 appartementen op De Kloosterhof aan de Mericilaan zijn geschikt voor 65-plussers met een zorgindicatie, die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Bergen. Meer weten? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel met 072-575 31 30.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: