Voorpagina Voorwoord Stroomopwaarts ROGplus - Seniorenwelzijn ROG Plus De Mantelzorgtest Vrijwilligers - Positief denken Zwem- en Recreatiebad de Kulk Stichting Aanzet - Stroomopwaarts Stichting Aanzet Gemeente Vlaardingen Chatten met de psycholoog Mevis
ZORG

& Ondersteuning | In de gemeente Vlaardingen

wethouders Arnoud Proos en Jacky Silos

Beste inwoners,

In Vlaardingen vinden we het belangrijk dat u goed weet waar u in onze stad terecht kunt als u hulp en ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over uw gezondheid, de opvoeding van uw kinderen of als u zorgen heeft over geldzaken. Ook als u al langere tijd zorgt voor uw zieke vader of moeder of buurvrouw en af en toe behoefte heeft aan hulp.

We willen Vlaardingers - van jong tot oud- zoveel mogelijk ondersteunen in hun eigen omgeving en in hun normale dagelijkse leven. Daarbij kijken we eerst wat mensen zelf kunnen en of ze steun (zouden kunnen) krijgen van buren, familie en vrienden. De hulp die wij bieden is aanvullend daarop. Als het kan, proberen we mensen zo te helpen dat ze (weer) zelfstandig kunnen wonen, leven en werken. Mensen die dit niet of nog niet kunnen, bieden we de hulp die ze nodig hebben.

Er zijn in onze stad al heel veel mensen die elkaar af en toe helpen. Door het doen van een boodschapje, door samen een kop koffie te drinken en een luisterend oor te bieden of gewoon door een beetje op elkaar te letten. Daar zijn we heel blij mee. Want alleen samen met anderen kunnen we de veerkracht en vitaliteit van onze stad versterken. Daar hebben we iedereen bij nodig. Onze maatschappelijke partners maar vooral ook onze inwoners. U dus, als buurman of buurvrouw, kennis of familielid.

In deze informatiekrant Zorg en Ondersteuning staan allerlei mooie initiatieven en projecten centraal. Als wethouders binnen het sociaal domein vinden wij het fijn om te zien hoe verschillende maatschappelijke organisaties zich hier presenteren en zijn we er trots op dat we als gemeente een kleine bijdrage mochten leveren aan deze publicatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Vlaardingen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: