Voorpagina Voorwoord Rijnstad Buurtbemiddeling Incluzio Rheden Ondersteuning voor jeugd en gezin Ondersteuning in het dagelijks leven Dorpscoaches Buurtbemiddeling - Attent Attent Zorg en Behandeling Informatiepunt Digitale Overheid - Innoforte Innoforte Stichting Stoer - E-health
in de gemeente Rheden

Iedereen moet mee kunnen doen

In de gemeente Rheden staan de inwoners centraal: iedereen moet mee kunnen doen, ook als je daar wat hulp en ondersteuning bij nodig hebt.

De meeste inwoners kunnen zich gelukkig prima zelf redden. Maar soms heb je daar wat hulp bij nodig. Ons uitgangspunt is dat onze inwoners de zorg en ondersteuning moeten krijgen die nodig is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving en regie houdt over zijn of haar eigen leven.

Hoe kan dat nu beter dan in de eigen wijk? Dat willen wij mogelijk maken, ook als daarbij zorg of ondersteuning nodig is. We geloven namelijk dat je langer gezond blijft als je in je eigen omgeving kunt blijven wonen, waar je de mensen en de weg kent, waar je mensen kunt ontmoeten en waar mantelzorg dichtbij is. We willen de ondersteuning daarom zo dicht mogelijk bij onze inwoners organiseren.

Natuurlijk kunnen we als gemeente niet alles oplossen. Gelukkig zien we dat onze inwoners omzien naar elkaar. Ik ben heel trots dat ik wethouder mag zijn in een gemeente waar zoveel inwoners elkaar helpen en om elkaar geven. En als de problemen te groot zijn, dan zijn er professionele hulpverleners die klaar staan om u te helpen. Wij zien ook mooie samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Dit alles om ervoor te zorgen dat u de juiste hulp krijgt

Misschien vindt u het lastig om hulp te vragen en probeert u zo lang mogelijk zelf oplossingen te vinden. Toch willen we u op het hart drukken om op tijd hulp te zoeken. Dat voorkomt dat problemen zich opstapelen en verergeren. Om u op weg te helpen, leest u in deze zorgkrant allerlei handige informatie over zorg en ondersteuning in onze gemeente. En zijn er zaken onduidelijk, dan staan er mogelijkheden om in contact te komen. U staat er niet alleen voor.

Gea Hofstede,
Wethouder Wmo

Gea Hofstede
Wethouder Wmo

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Incluzio Rheden en de gemeente Rheden.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: