Voorpagina Voorwoord Meander Groep Heerlen Eenzaamheid onder ouderen PlusPunt Medisch Centrum Gezond ouder worden Apetito Geldproblemen, zorgen of vragen? Wij helpen Gemeente Kerkrade Vervolg hulp bij geldproblemen Wonen Limburg Wat je moet weten over een burn-out Koraal Groep - E-health Koraal Groep Bibliotheek Kerkrade
in de gemeente Kerkrade

Een steuntje in de rug is altijd fijn

Afgelopen maanden is de leefwereld weer steeds wat verder open gegaan voor iedereen. Corona blijft op de achtergrond nog rond zoemen, maar het heeft ons gelukkig niet meer zo in de greep als een tijd geleden. We hebben weer kerst kunnen vieren met onze naasten en kunnen samen weer mooie herinneringen maken. Het leven is weer zo goed als normaal geworden.

Mijn collega’s en ik willen jullie ook vaker gaan ontmoeten, verhalen horen vertellen en herinneringen aan vervlogen tijden ophalen. Want om jullie draait het allemaal, de inwoners van Kerkrade. Daarom willen we ook weer extra inzetten op ieders welbevinden. Door de ingezette projecten in de wijken, zoals bijvoorbeeld in het Rolduckerveld, waar nauw wordt samengewerkt om mensen te verbinden. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en eenzaamheid wordt tegengegaan. Samen met de bewoners wordt gekeken naar wat mensen willen en waar ze in de toekomst mogelijk hulp bij nodig hebben. Ook worden inwoners geholpen met zaken als boodschappen doen, hulp in de huishouding en activiteiten.

Maar er kan natuurlijk ook worden gekeken hoe mensen energie kunnen besparen of hun financiën beter kunnen regelen. We zijn het er vast over eens dat het allemaal steeds moeilijker wordt met de hoge energieprijzen en ook de inhoud van de boodschappenkar lijkt steeds minder te worden voor dezelfde prijs.

De Geldwijzerwinkel kan helpen bij financiële vraagstukken, maar organiseert ook samen met andere organisaties in Kerkrade activiteiten en voorlichtingen. Zelfstandigheid is fijn, maar een steuntje in de rug kan vaak ook welkom zijn.

Dit geldt ook voor wonen. Mensen wonen steeds langer thuis en daarom is het van belang dat zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Veel mantelzorgers en vrijwilligers zorgen ervoor dat dit goed en lang kan worden volgehouden. Hun inzet waarderen wij enorm en daarom zorgen wij er ook dit jaar weer voor dat zij in het zonnetje worden gezet voor hun inspanningen.

Zo blijkt dat we op allerlei manieren als gemeenschap goed aan het werk zijn om ons mooie Kerkrade nog mooier te maken samen. Met name door de medemens niet uit het oog te verliezen, maar door er voor elkaar te zijn. Ik maak mij er hard voor dat we dat ook dit jaar weer zo voortzetten!

Jo Paas
Uw wethouder Ouderenbeleid, Wmo en Financiën

Jo Paas

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Kerkrade, Impuls Welzijnsgroep en MeanderGroep Zuid-Limburg.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: