Voorpagina Brunssum Voorwoord Mobiliteitswereld Samen spelen en leren CMWW CMWW Brunssum Wijksteunpunten Wonen Limburg Cicero Zorggroep - Bibliotheek Kerkrade Cicero Eenzaamheid onder jongeren
in de gemeente Brunssum

Voorwoord

Een sterke sociale basis is alles wat er in een gemeente bestaat aan voorzieningen en diensten om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Het is belangrijk dat deze voorzieningen en diensten toegankelijk, dichtbij en laagdrempelig zijn. In deze Informatiekrant Zorg & Welzijn lees je meer over de organisaties, vrijwilligers en professionals die deel uitmaken van de sociale basis in de gemeente Brunssum. En op welke manieren zij voor jou klaarstaan wanneer je hulp of ondersteuning nodig hebt.

Jong tot oud

CMWW is zo’n organisatie en is er voor iedereen in Brunssum, van jong tot oud. Het doel is om jou, wanneer je tegen problemen aanloopt, weer op weg te helpen met behulp van jouw eigen netwerk en vrijwilligers. Waar dat nodig is, zetten ze professionele hulp in. Maar ook welzijnsactiviteiten worden breed aangeboden. Voor alle leeftijden; sportief, ontmoeting, creatief, recreatief en activerend. Lees op pagina 5 alles over PLUK Peuteropvang, onderdeel van CMWW. De welzijnsinstelling is op verschillende manieren actief. In de buurt, op scholen en online. Lees er meer over op pagina 5, 6, & 7.

Hulp bij geldproblemen

In Brunssum Noord heeft CMWW een apart loket voor alle vragen rondom financiën, “Os Hoes”. Bij Os Hoes kan iedereen uit Brunssum terecht voor vragen over geld, voorzieningen en schulden.

Het maakt niet uit hoe oud je bent, welk inkomen je hebt of waar je zorgen over hebt. Lees op pagina 6 meer.

Neem contact op

Natuurlijk doet CMWW het niet alleen. Zo helpt de Bibliotheek je verder als je beter wilt leren lezen, schrijven, spreken of omgaan met de computer? Ook met vragen over de digitale overheid kun je bij ze terecht (Pagina 9). Cicero Zorggroep ondersteunt mensen in het zolang mogelijk thuis wonen. Met de innovatieve strategie ‘Ouderenzorg 8.0’slaan zij een nieuwe weg in de ouderenzorg in (pagina 9). Heb jij een vraag voor een van de partijen uit deze krant? Schaam je niet en neem gerust contact op!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van CMWW.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: