Voorpagina Brunssum Voorwoord Mobiliteitswereld Samen spelen en leren CMWW CMWW Brunssum Wijksteunpunten Wonen Limburg Cicero Zorggroep - Bibliotheek Kerkrade Cicero Eenzaamheid onder jongeren
in de gemeente Brunssum

Samen spelen en leren
Pluk de dag, pluk de toekomst bij Peuteropvang PLUK!

Naar een nieuwe plek gaan is spannend! Nieuwe gezichten, veel indrukken, veel prikkels. PLUK creëert een veilige, vertrouwde omgeving met bekende gezichten, waarin jouw kleintje kan bloeien. Bij PLUK krijgen kinderen de ruimte om samen te spelen, te leren en te groeien. Hier zie je jouw eigenzinnige peuter tot een vrolijke kleuter opgroeien.

Met 9 locaties in Brunssum en Beekdaelen, is Peuteropvang PLUK altijd dichtbij. En dat is precies waar we willen zijn: wij zijn er voor jouw kleintje bij het eerste stapje buiten het gezin, de wijde wereld in. Maar ook al is de wereld nog zo wijd, bij PLUK staan wij bij iedere sprong en iedere spurt heel dicht bij jouw kleine spruit. Brabbelen en babbelen, prakken en happen, springen en zingen. Spelen en leren doen we samen.

PLUK de vruchten van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil je je kleine spruit een goede start voor de toekomst geven? Met extra voorbereiding en aandacht, voordat je kleintje de grote basisschool binnenstapt? Dan is voor- en vroegschoolse educatie ideaal om spelenderwijs allerlei vaardigheden te leren.

Onze ambitie is om gelijke kansen te creëren voor elke peuter, want ieder kindje verdient de best mogelijke start op de basisschool. De 30 gediplomeerde pedagogisch medewerkers van onze 9 PLUK vestigingen staan samen dan ook voor één doel – samen spelen en leren. Samen groeien en bloeien, om zo de overstap naar groep 1 van de basisschool zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met onze peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we dan ook nauw samen met de lokale basisschool. Wij planten het zaadje waar je kleintje straks de vruchten van plukt!

VVE is ook zeker bedoeld voor peuters die een risico op onderwijsachterstand hebben en extra begeleiding kunnen gebruiken.

Consultatiebureaus geven kinderen die hiervoor in aanmerking komen een zogeheten VVE-indicatie, waarmee ze kunnen meedoen aan het VVE-programma in de peuter- of basisschoolgroep. PLUK zoekt actief contact met deze groep, om ook deze kleintjes alle kansen te bieden op een voorsprong.

Onze PLUK plekken

Met het Heuvelland en de Brunssumerheide als ‘achtertuin’, bevinden de 9 PLUK locaties zich in een rustgevende, groene speel- en leeromgeving voor jouw kleintje. Wij stimuleren een gezonde levensstijl, doordat wij veel tijd en aandacht besteden aan bewegen, samenspelen, buitenspelen en gezonde voeding. Onze deur staat ook altijd open voor ouders. Wij zijn één team; ons gezamenlijk doel is om jouw kleintje de allerbeste start in het leven te geven. PLUK is hiervoor dé plek!

Over PLUK

Peuteropvang PLUK is onderdeel van Stichting CMWW, Maatschappelijk werk, Welzijnswerk en Peuteropvang. PLUK staat voor Peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) en is met al haar 9 locaties gevestigd in een basisschool, voor een veilige en vertrouwde voorbereiding op het onderwijs.

Pluk Brunssum Oost – Pluk Bingelrade Beekdaelen – Pluk Schinveld Beekdaelen – Pluk Brunssum West – Pluk Brunssum Noord – Pluk Merkelbeek Beekdaelen – Pluk Brunssum Zuid – Pluk Brunssum Centrum Noord – Pluk Brunssum Centrum

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: