Voorpagina Voorwoord ZZWD Jongerengroep Guerrilla’s - Jongerensoos in Vledder Iedereen kan geldzorgen krijgen Finta Bewind Mantelzorger - Odensehuis Meppel Westerveld Stichting Veuruut Opbouwwerkers en dorpsverbinders Stichting Welzijn MensenWerk Fysiotherapie Noordwolde - Icare iCare Fysiotherapie Noordwolde Hallmans Meier advocaten & mediators Hallmans Meier advocaten en mediators Het Notarieel - Rabobank Coöperatieve Rabobank U.A. Het Notarieel Meppel Fintabewind - ZZWD Zorgcollectief
in de gemeenten Meppel en Westerveld

Voorwoord

Meppel en Westerveld: twee buurgemeenten met beide hun eigen identiteit. Maar in zowel Meppel als Westerveld is het belangrijk dat alle inwoners op hun eigen manier kunnen meedoen. Ook wanneer zij het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door ziekte, geldzorgen of gebrek aan sociale contacten. Soms zijn er familieleden, vrienden of buren die te hulp schieten. Wanneer dat niet zo is, zijn er maatschappelijke organisaties die kunnen meedenken. In deze krant lees je welke organisaties dat zijn en wat zij voor inwoners met een hulpvraag kunnen betekenen.

Spin in het web

Een spin in het web van welzijn & ondersteuning is Welzijn Mensenwerk. De welzijnsorganisatie voor de gemeenten Meppel en Westerveld zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt. Hun medewerkers zijn zichtbaar in dorpen, wijken en buurten en helpen inwoners zelfredzaam te zijn èn blijven. Dit doen zij met collega-organisaties, maar ook met zorginstellingen, huisartsen en scholen. Weten wat Welzijn Mensenwerk doet en hoe je met hun teams in contact kunt komen? Blader dan gauw verder.

Odensehuis

Verder ooit gehoord van een Odensehuis? Op pagina 8 krijg je een kijkje in deze ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en dementie. Het Odensehuis heeft locaties in Meppel en Havelte en biedt een veilige plek om samen te komen voor wat gezelligheid, maar ook om informatie en advies op te vragen. Iedereen is welkom, ook familieleden, vrienden en mantelzorgers. Er zijn spelletjes, tijdschriften, koffie en lunch. Alles voor een leuke middag!

Neem gerust contact op

Natuurlijk staat Welzijn Mensenwerk er niet alleen voor in de gemeenten Meppel en Westerveld. Er zijn tal van organisaties die kunnen helpen met jouw zorg- of ondersteuningsvraag.

Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in de vorm van een casemanager bij beginnende dementie of de diensten van Rabobank die ouderen helpen met het regelen van hun (online) bankzaken.

Leer de in deze krant genoemde organisaties kennen en neem gerust contact op, voor jezelf of voor een ander.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Welzijn MensenWerk.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: