Voorpagina Voorwoord Oosterpoort Gezondheid: Een vak apart voor je toekomst Fontys WeenerXL - SWZ Zorg Weener XL SWZ zorg Uw geldzaken op orde Hulp of ondersteuning Apetito 's-Hertogenbosch Fysiotherapie & Ergotherapie Langer Thuis Koning Willem I College - Logopedie Helpt - Paulien Uitvaartbegeleiding Koning Willem I College Huijbregts Notarissen - Farent Huijbregts Notarissen Adviseurs Farent Huis 73 - Mee de Meent Groep Huis 73
ZORG

& ondersteuning | In de gemeente ’S-Hertogenbosch

Hulp of

Ondersteuning

Als u via Koo contact zoekt met de gemeente en om hulp of ondersteuning vraagt, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel ‘het keukentafelgesprek’.

Uw hulpvraag

Het gesprek wordt het liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden. Tijdens het keukentafelgesprek praat u met een medewerker van de gemeente. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn er bij het keukentafelgesprek?

Het keukentafelgesprek voert u met een medewerker van de gemeente. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon. De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid en/of een mantelzorger. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek.

Onafhankelijke Clientondersteuning

Cliëntondersteuning biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.


Kijk op Koo

Als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u terecht bij Koo met vragen over uw dagelijkse leven. Heeft u vragen of zorgen waar u niet direct een antwoord op hebt? De medewerkers van Koo zoeken samen met u naar een oplossing. Ze geven informatie en advies. Als het nodig is, dan melden ze u aan bij de gemeente of het buurtteam voor hulp. Bij Koo werken beroepskrachten en vrijwilligers van Farent, MEE, GGD en de gemeente ’s-Hertogenbosch samen. Kijk voor meer informatie op www.kijkopkoo.nl.

opvoedvragen

Bron: www.kijkopkoo.nl

Over het opvoeden en opgroeien van uw kind kunt u allerlei vragen hebben. Elke fase brengt namelijk nieuwe vragen met zich mee. Met al uw vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij Koo terecht.

Vanaf welke leeftijd worden kinderen zindelijk? Wanneer beginnen kinderen met het eten van vast voedsel? Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat? Wat doe ik als mijn kind niet naar mij luistert of hoe ga ik om met een driftbui? En kunnen baby’s al op zwemles? Wij zoeken graag mee naar het voor u/jullie passende antwoord op deze en andere vragen.

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch worden regelmatig inloopspreekuren, groepsbijeenkomsten, activiteiten, cursussen en workshops georganiseerd. Vaak is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een huiskamer waar u met andere ouders kunt praten.

Als u hulp of opvoedingsondersteuning nodig heeft, bekijkt Koo samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is.

Koo werkt nauw samen met allerlei organisaties, bijvoorbeeld:

  • jeugdgezondheidszorg
  • consultatiebureau en GGD)
  • opvoedingsondersteuning van Farent
  • jeugdzorg
  • power-up073
  • een schakel met onderwijs (zoals leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk of de zorgadviesteams)
  • maatschappelijk werk

Meer informatie?

U kunt Koo bereiken op een manier die u prettig vindt:

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: