Innovatief onderwijs
in Lisse

Op zoek naar een fijne basisschool in Lisse? Laat u verrassen door het specifieke aanbod. Bekijk de websites, maak kennis en kom langs.

 

De Lisbloem biedt uw kind thematisch onderwijs. Kennis wordt direct gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Hierbij focussen we ons op cog-nitieve, sociale, creatieve en onderzoekende kwaliteiten. Kinderen begrijpen zo beter waaróm ze iets leren en dat werkt.
lisbloem.nl

Basisschool De Klarinet gaat voor goed onder-wijs, rust en structuur. Uw kind wordt actief betrokken tijdens de lessen, leert zelfstandig te werken en is medeverantwoordelijk voor zijn ei-gen leerproces. Blij naar school en trots naar huis!
deklarinet.nl

De St. Willibrordschool geeft uw kind de kans om zich te ontplooien. De focus ligt hierbij op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en kritisch denken. Samenwerkend leren en communicatie staan centraal.
willibrordschool.nl

Kindercampus Joseph biedt in een nieuw, ruim gebouw opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Er wordt gewerkt op meerdere niveaus en gebruik gemaakt van leerpleinen. Er is oog voor talent en ruimte voor groei, creativiteit en uitdaging en dús voor persoonlijke ontwikkeling.
kindercampusjoseph.nl

_BT Clear