_BT Clear

First Time Voters:
ga stemmen!

_BT Clear
_BT Clear

Jongeren en nieuwkomers mogen straks voor het eerst stemmen voor de gemeenteraad. Burgemeester Lies Spruit roept deze first time voters van harte op om naar de stembus te gaan op 16 maart 2022. Daarnaast kan op twee locaties vervroegd gestemd worden op 14 en 15 maart. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

_BT Clear

Lisse heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen traditioneel een hoge opkomst, van tussen de 70 en 80 procent. “Ik wil heel graag dat dat zo blijft, dus is het van groot belang dat ook de nieuwe aanwas gaat stemmen”, zegt burgemeester Spruit. “De representatieve democratie werkt het beste als iedereen zich vertegenwoordigd voelt en als zoveel mogelijk kiesgerechtigden uit alle doelgroepen hun stem uitbrengen.”

Kleine stap

Volgens Spruit zijn de inwoners van Lisse over het algemeen betrokken bij de lokale samenleving. “Ook jongeren en nieuwkomers zijn actief bij (sport)verenigingen en buurtinitiatieven. Dan is het nog maar een kleine stap om te gaan stemmen. Bij de naturalisaties van nieuwkomers in onze gemeente merk ik vaak dat velen van hen het fantastisch vinden dat ze mogen stemmen, omdat er in het land van herkomst lang niet altijd vrije verkiezingen waren.”

Overigens mogen niet alle nieuwkomers stemmen. Immigranten die van buiten de EU komen en niet de Nederlandse identiteit hebben, zijn pas kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen als zij ten minste vijf jaar legaal in Nederland wonen.

Voorrecht

Stemmen is een voorrecht, benadrukt de burgemeester. “Stemmen geeft je de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid in de gemeente Lisse. Op het moment dat je stemt, zorg je dat jouw belangen worden meegewogen. De gemeentepolitiek neemt besluiten over bijvoorbeeld de duurzame en circulaire samenleving, wonen, bereikbaarheid, recreatie, het verenigingsleven, zorg en voorzieningen. Dit zijn zaken die ook jongeren en nieuwkomers aangaan, direct of indirect, nu of in de toekomst. Iedere stem telt!”

_BT Clear

Kalender verkiezingen maart

Wanneer? Wat? Waar?
4 maart 2022 Ouderentop 2.0 Beukenhof, 14.00-16.00 uur
7 maart 2022 Speeddaten met raadsleden georganiseerd door de Bibliotheek Lisse Bibliotheek Lisse, 19.30-20.30 uur
12 maart 2022 Samen op campagne-activiteit van de politieke partijen in Lisse Op locatie (langs winkelcentra, buurten en sportvelden) in Lisse
14 maart 2022 Mogelijkheid vervroegd stemmen op twee locaties Gemeentehuis Lisse en Evangelie Gemeente Lisse ‘De Poort’
14 maart 2022 Lijsttrekkersdebat politieke partijen door omroep BO Floralis, 20.00-22.00 uur
15 maart 2022 Mogelijkheid vervroegd stemmen op twee locaties Gemeentehuis Lisse en Evangelie Gemeente Lisse ‘De Poort’
16 maart 2022 VERKIEZINGEN Op 11 stemlocaties in Lisse van 7.30 uur tot 21.00 uur
16 maart 2022 Uitslagenavond verkiezingen Gemeentehuis, raadzaal Lisse, vanaf 21.00 uur
21 maart 2022 Openbare zitting hoofd stembureau Gemeentehuis, raadzaal Lisse, 10.00 uur
29 maart 2022 Raadsvergadering: onderzoek geloofsbrieven en besluit over
toelating leden, afscheid oude raad
Gemeentehuis, raadzaal Lisse, vanaf 20.00 uur
30 maart 2022 Raadsvergadering: installatie nieuwe raad Gemeentehuis, raadzaal Lisse, vanaf 20.00 uur

N.B. Voor alle activiteiten geldt dat zij binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen en voorwaarden plaatsvinden.

_BT Clear