_BT Clear

Waar en hoe stemmen?

_BT Clear
_BT Clear

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland plaats. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en speelt een belangrijke rol bij het reilen en zeilen van Lisse. Bij veel beslissingen in en over de stad heeft de gemeenteraad het voor het zeggen. De gemeenteraad vertegenwoordigt u als inwoner, daarom worden de leden van de gemeenteraad ook rechtstreeks door u als inwoner van Lisse gekozen. Door te stemmen heeft u invloed op de koers die Lisse de komende jaren gaat varen. Hoe gaat dat stemmen in zijn werk? Hieronder vindt u de belangrijkste informatie.

_BT Clear

Wanneer kunt u stemmen?

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. In verband met Covid-19 is vroegstemmen mogelijk. Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers. Het is mogelijk om eerder uw stem uit te brengen op 14 en 15 maart in het gemeentehuis, Heereweg 254 en bij de Evangelie Gemeente Lisse ‘De Poort’, Jozef Israëlsstraat 11.

Wie mag er stemmen?

In principe heeft u stemrecht als u:

  • op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) bent geregis­treerd als inwoner van Lisse;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • de Nederlandse nationaliteit bezit of minstens 5 jaar legaal in Nederland woont of onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie.

Wat moet u meenemen als u gaat stemmen?

Als u gaat stemmen moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Dit kan bijvoorbeeld uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs of een vreemdelingendocument zijn. Uw legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Stempas

Elke stemgerechtigde inwoner van Lisse ontvangt eind februari/ begin maart een stempas. Hiermee kunt u stemmen in elk stembureau in de gemeente Lisse. Informatie over de stemlocaties kunt u vinden op de website www.lisse.nl.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u deze kwijt of is deze bescha­digd? Dan kunt u uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie van de ge­meente Lisse. De vervangende stempas kunt u zelf digitaal of persoonlijk aanvragen. Een ander kan dit niet voor u doen. Als u een vervangende stempas aanvraagt, vervalt uw oude stempas. Deze kunt u dan niet meer gebruiken om te stemmen.

Volmacht

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kan elke stemgerechtigde inwoner uit Lisse namens u stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht. Tevens dient u de gemachtigde een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te geven. Een gemachtigde kan maximaal voor twee andere mensen stemmen, deze volmachtstemmen dienen gelijktijdig met de eigen stem uitgebracht te worden. 

Meer informatie

Bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis kunt u informatie krijgen over de verkiezingen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0252. Informatie over de verkiezingen vindt u ook op de website van de gemeente www.lisse.nl.

Colofon

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Oplage
10.700 exemplaren

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Lisse

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Online uitgave op
www.themanieuws.nl

Maart 2022

_BT Clear

stemlocaties

Nummer stemdistrict naam
1 (3 dagen open) Gemeentehuis Lisse | Heereweg 254
2 De Waterkanten | Sportlaan 21 (1)
3 Floralis | Floralisplein 69
4 De Waterkanten | Sportlaan 21 (2)
5 Polderman BV | Heereweg 50
6 Hotel-restaurant De Engel | Heereweg 386
7 Dienstencentrum Beukenhof | Eikenlaan 2A
8 ‘t Poelhuys 1 | Vivaldistraat 4
9 ’t Poelhuys 2 | Vivaldistraat 4
10 ’t Speelkwartier | Hannie Schaftlaan 1A
11 (3 dagen open) Evangelie Gemeente Lisse ‘De Poort’ | Jozef Israëlstraat 11
12 Salvatori | Wagenstraat 33
_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear