Partij van de Arbeid-GroenLinks LIJST 6
_BT Clear
_BT Clear

Richard van der Wiel

_BT Clear
_BT Clear

‘Wij bundelen de links-progressieve stem: Lisse duurzaam en sociaal’ 

Lijsttrekker Richard van der Wiel: ‘PvdA-GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Denk aan een fijne woning, schone lucht, een veilige omgeving, een prettige school en goed openbaar vervoer. Lisse heeft behoefte aan een college met lef en durf. Een gemeente besturen is meer dan op de winkel passen!’

_BT Clear

Financiën en economie

Laat ondernemers ondernemen, denk als gemeente met hen mee, aldus PvdA-GroenLinks. “Hun verzoeken moeten sneller en efficiënter worden afgehandeld.” Het toerisme is de motor van de lokale en regionale economie. “Het is belangrijk dat we leegstand en verpaupering in het winkelcentrum tegengaan, zodat dit aantrekkelijk blijft voor onze eigen inwoners, mensen uit de regio en toeristen. Het helpt ook als daar schone openbare toiletten worden geplaatst.”

De financiële positie van Lisse is volgens PvdA-GroenLinks in de laatste twee collegeperiodes ernstig verzwakt. De partij ziet dat onder andere terug in slecht onderhoud van het openbaar groen en de kwaliteit van de straten en wegen. “Wij kiezen voor een geleidelijk herstel van de financiële gezondheid en niet voor abrupte bezuinigingen of lastenverhogingen.”

Van der Wiel vindt dat Lisse inwoners inzicht moet geven in het financieel beleid. De progressieve partijen kijken ook kritisch naar gemeentelijke leningen en borgstellingen en naar de begroting van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsorganen, zoals de veiligheidsregio Hollands-Midden. “Zijn daar echt geen mogelijkheden om te bezuinigingen?”

Wonen

In Lisse zijn er veel te weinig huur- en koopwoningen beschikbaar. Dat geldt vooral voor het goedkopere prijssegment. Van der Wiel: “Ons uitgangspunt is: betaalbare woningen voor iedereen. Voor starters, ouderen én alle mensen daartussenin. Hoe? Om te beginnen moet er meer worden gebouwd. De afgelopen vier jaar zijn er in Lisse slechts 387 nieuwbouwwoningen bijgekomen, waarvan 264 in het dure segment. Dat is toch een magere score?”

PvdA-GroenLinks vindt dat de gemeente een actievere rol moet spelen. “Toen Lisse vorig jaar een lening van 3,6 miljoen euro beschikbaar stelde aan netbeheerder Liander, zei de wethouder: ‘Geld kost niets.’ Daarom zeggen

wij nu: investeer dan ook in woningbouwprojecten. Koop gronden aan om te ontwikkelen en leegstaande panden om te transformeren. Doe dit samen met lokale ondernemers. Intentieverklaringen te over, maar daar kun je niet in wonen.”

De partij pleit ook voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw en bestaande bouw. “Kopers van woningen beneden een bepaald bedrag – zeg 400.000 euro – moeten een woonvergunning aanvragen bij de gemeente. En die krijgen ze alleen als ze er zelf gaan wonen. Dit gaat speculatiedrift tegen.”

Klimaat en duurzaamheid

Het streven is dat Lisse al in 2030 energieneutraal is en dan ook een circulaire economie zonder afval heeft. De gemeente heeft hierbij volgens PvdA-GroenLinks een voorbeeldfunctie. “Dat betekent: zelf circulair inkopen én zorgen dat de eigen gebouwenvoorraad zelfvoorzienend is. Een gemiste kans is dat de nieuwe kantine van voetbalvereniging FC Lisse dat niet is.”

De gemeente moet de mogelijkheden onderzoeken om inwoners die meer afval weggooien, meer te laten betalen aan de verwerking daarvan. De partij vindt ook dat de gemeente inwoners moet ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. “We moeten dus doorgaan met de inzet van energiecoaches.”

PvdA-GroenLinks wil groene gevels, groene daken en bomen in de straat stimuleren. “Het plein voor het gemeentehuis is nu een steenmassa. Waarom zorgen we daar niet voor groen en water?” Ook de bollenteelt moet duurzaam worden, besluit Van der Wiel. “De GOM moet vernieuwen. Met de boterham van de kwekers en tuinders in het achterhoofd, uiteraard.”

Sociaal domein

PvdA-GroenLinks is voor een ruimhartig minimabeleid. “Ondersteun ouders bijvoorbeeld bij het schoolgeld en de aanschaf van ict-middelen.” De gemeentelijke schuldhulp moet laagdrempelig zijn. “Nodig cliënten uit om

langs te komen met hun administratie. Het zijn vaak kwetsbare mensen en een persoonlijke benadering maakt het verschil. Zorg ook voor goede contacten met de woningcorporatie, zorgverzekeraars en energieleveranciers, zodat je eerder kunt ingrijpen bij financiële problemen.”

De sociaaldemocraten zijn verder faliekant tegen de sluiting van de huisartsenpost in Voorhout. Voor eenzame ouderen wil de partij een telefoonkring instellen en voor jong én oud moeten er meer ontmoetingsplaatsen komen.

Bereikbaarheid

‘Langzaam’ moet de prioriteit krijgen in de gemeente Lisse. “Wij willen 30 kilometer per uur als norm voor het autoverkeer in de bebouwde kom. Alleen op doorgaande wegen met vrijliggend fietspad kan 50 kilometer per uur gehandhaafd blijven. Het Vierkant en aansluitende deel van de Heereweg maken we autovrij. Geen nieuwe parkeerplaatsen in het centrum meer en we investeren in goede, veilige fiets- en wandelpaden.”

PvdA-GroenLinks denkt aan heropening van het treinstation in Lisse of snellere busverbindingen met de stations in de dorpen om ons heen. “En waarom leggen we geen mooi, breed fietspad aan naar het station in Sassenheim? Een fijnmazig openbaar vervoernetwerk is essentieel. Daarbij kunnen we ook out of the box denken. We hebben een prachtige ringvaart, waarom laten we daar geen watertaxi’s op varen?”

Inwonersparticipatie

Lissers weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn, benadrukt Van der Wiel. “Inwoners moeten tijdig kunnen meepraten over beleid en besluiten die hun woonomgeving raken: geen goedkeuring achteraf, maar inspraak op het moment dat dit daadwerkelijk zin heeft. Ook burgerinitiatieven vinden wij een goed idee: als inwoners honderd handtekeningen hebben verzameld, kunnen zij een onderwerp op de raadsagenda te zetten.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear