SGP-Christenunie LIJST 5
_BT Clear
_BT Clear

Vincent Scheurwater

_BT Clear
_BT Clear

Lijsttrekker Vincent Scheurwater: ‘Met elkaar zijn we de gemeente Lisse. Alle opgaven en uitdagingen waar we in de gemeente voor staan, kunnen we alleen oplossen als we het samen doen. Wij willen een Lisse waar iedereen kan meedoen en gaan eraan werken om Lisse aantrekkelijk te maken voor bezoekers, bijvoorbeeld door de aanleg van recreatieve routes.’

_BT Clear

Financiën en economie

“Er is altijd discussie: waar blijft het geld?”, trapt Vincent Scheurwater af. “Om transparanter te kunnen werken, is er nu een dashboard en wordt toekomstbestendig begroot. Dat zijn goede stappen. De volgende stap is dat dashboard ook ter beschikking van de burgers te stellen, zodat iedereen kan zien waar de gemeente haar middelen aan besteedt. En wat mij betreft geeft de gemeente niet meer uit dan ze binnenkrijgt. Met andere gemeenten samen moeten we ervoor zorgen dat het Rijk voldoende geld ter beschikking stelt om onze belangrijke taken te kunnen uitvoeren.”

Veel ondernemers hebben in de coronacrisis een zware tijd gehad. SGP-ChristenUnie heeft een aantal plannen ontwikkeld om de lokale economie aan te zwengelen. “Als we de mantelzorgers in onze gemeente bedanken met een ‘Lisser Doet Pas’, die uitgegeven kan worden in Lisse, geven we de mantelzorgers niet alleen een terechte blijk van waardering, maar ook onze eigen ondernemers een zetje. Verder pleiten wij voor meer fiets-, wandel- en vaarroutes. Lisse is het hart van de Bollenstreek en door meer recreatieroutes kunnen we zorgen voor meer bezoekers.”

‘We moeten samenwerken’ 

Wonen

“We moeten doorstroom creëren, zodat meer gezinswoningen vrijkomen en vervolgens ook jongeren een plek kunnen vinden op de woningmarkt,” meent Scheurwater. “Daarbij is Lisse geen eiland, dus moeten we ook met omliggende gemeenten kijken naar bouwlocaties. En als het aantal vierkante meters te klein, is zullen we op sommige plekken ook wat hoger moeten bouwen. Dat

hoeft geen Bijlmer te worden, daar kunnen we best iets moois van maken.”

SGP-ChristenUnie wil ook dat investeerders worden aangepakt die gebouwen laten verkrotten of kopen om voor hoge prijzen te verhuren. “Dat is echt een kwalijke zaak. Het gebeurt bij bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouwprojecten. Daarom vinden wij dat er een zelfbewoningsbeding moet kunnen worden opgelegd.”

Klimaat en duurzaamheid

“We hebben een opgave en daar zullen we aan moeten voldoen. Wat wij niet willen, is een ring van zonneweides of windmolens rond Lisse. Dat bederft het landschap. Laten we daarom samen met andere gemeenten locaties zoeken waar niemand er last van heeft. Dit gaat om beslissingen met grote gevolgen. Die moeten goed geïnformeerd en weloverwogen worden genomen.”

Ook op kleinere schaal wil Scheurwater dat de gemeente initiatieven neemt om het dorp te verduurzamen. “Op huisniveau kan er veel, denk aan groene daken of regentonnen. Op straatniveau kunnen we praten over de aanleg van buurtbatterijen. We moeten het samen doen, maar het Rijk moet over de brug komen met financiering. We kunnen niet van de mensen verwachten dat ze hun spaarpot hiervoor gaan aanspreken.”

Sociaal domein

“We moeten onze mantelzorgers koesteren”, vindt Scheurwater. “Hun inzet is menselijk en maatschappelijk belangrijk. We willen toch in een dorp leven waar mensen omzien naar elkaar? En daarbij, mantelzorgers beperken de druk op de zorg. De gemeente moet mantelzorgers dus ondersteunen. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Dit vraagt om wederzijds respect en versterking van de contacten

tussen gemeente en de geloofsgemeenschappen.”

“Wij vinden het belangrijk dat de gemeente daarnaast investeert in preventie en vroegsignalering. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Dat geldt voor alle soorten van zorg, maar ook in de jeugdzorg. Het blijft namelijk een probleem om de kosten van de jeugdzorg beheersbaar te houden.”

Bereikbaarheid

“Bij de plannen om Lisse beter bereikbaar te maken, haakte eerst de provincie Noord-Holland af en toen ook Zuid-Holland.” Dat noemt Scheurwater teleurstellend. “Als de provincies niks doen, dan moeten we als gemeente zelf het voortouw nemen. Als dorp moeten we de discussies voeren over manieren om Lisse beter bereikbaar te maken. Wij zien oplossingen als de aanleg van de Poelweg en het doortrekken van de N207 naar de N206.”

Inwonersparticipatie

“Participatie van inwoners is een mooi streven, omdat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaringen van de Lissers. Er zijn al goede initiatieven geweest, maar het is een leerproces en niet klaar. Wij denken dat elk besluitvormingsproces een eigen vorm van participatie vraagt, afhankelijk van de doelgroep. Gaat het specifiek om jongerenbeleid, dan is een andere aanpak nodig dan bij de plannen voor tiny houses.”

Het moment waarop inwoners bij de besluitvorming worden betrokken, noemt Scheurwater cruciaal. “Mensen moeten serieus de gelegenheid krijgen om mee te praten en eigen initiatieven in te brengen. Als iets niet mogelijk is, dan moet de gemeente ook goed uitleggen waarom het niet kan. Zo vergroot je het draagvlak voor maatregelen en ook de betrokkenheid van de mensen.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear