VVD LIJST 4
_BT Clear
_BT Clear

Martijn Tibboel

_BT Clear
_BT Clear

Lijsttrekker Martijn Tibboel: ‘De VVD wil een verstandig, degelijk beleid. Een die inwoners en bedrijven in het dorp de ruimte laat om initiatieven te nemen. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor de jongeren. Bijna alle uitgaansgelegenheden zijn verdwenen. Daarom stellen wij voor om de oude dansschool Welkom te verkopen of te verhuren aan een nieuwe eigenaar die er een uitgaansgelegenheid van maakt. Het dorp heeft een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte nodig!’

_BT Clear

Financiën en economie

“Wij zijn tegen lastenverzwaringen voor inwoners”, stelt VVD-lijsttrekker Martijn Tibboel. De liberale partij stelt voor om de hondenbelasting af te schaffen, een efficiëntie-onderzoek naar de HLT-organisatie uit te voeren en toeristenbelasting in te voeren voor verblijvende campers. “Centraal staat het punt dat we zinnig en zuinig om willen gaan met belastinggeld. En het is heel simpel: geld dat er niet is, kunnen we ook niet uitgeven.”

‘Investeer in contact tussen gemeente en bedrijven’ 

Om de economie in het dorp aan te jagen, wil de VVD goed contact houden met inwoners en bedrijven. Tibboel wijst in dit verband op het belang van de bedrijfscontactfunctionaris. “Goed overleg is belangrijk. De gemeente moet zich ervoor inzetten om het centrum schoon en netjes te houden. Als het nodig is om het centrum aantrekkelijk te houden, is ook een flexibele omgang met de bestemmingsplannen gevraagd.”

Wonen

De VVD staat bekend als de ‘bouwen-bouwen-bouwen-partij’ en volgens Tibboel is dat ook terecht. Hij is goed te spreken over de plannen die de komende jaren op stapel staan. “Er gaat veel gebeuren. Denk aan Geestwater, denk aan woningcorporatie Stek die echt goed bezig is met de bouw van appartementen in het dorp en de ontwikkeling van het Knarrenhof. Kijk ook over de brug van de Ringvaart, dat is misschien officieel geen Lisse, maar wel vlakbij. En daar worden duizenden huizen gebouwd. Waar mogelijk moeten we die ontwikkelplannen

versnellen. Wij zijn voor bouwen, maar niet kritiekloos. Wij vinden bijvoorbeeld dat De Greef groen moet blijven.”

Klimaat en duurzaamheid

We ontkomen er niet aan om meer schone energie op te wekken, aldus Tibboel. “De gemeente heeft de afgelopen jaren het goede voorbeeld gegeven, door energiebesparingen en door gebouwen te verduurzamen. Dat is prima, maar de vragen blijven: hoe gaan we grootschalig, duurzaam energie in het dorp opwekken en wie dat gaat betalen?”

“We willen dat doen zonder de streek te vervuilen. Ons voorstel is om eerst eens koffie te gaan drinken met Hillegom en Teylingen om te kijken of we een plek kunnen vinden waar we drie grote windmolens kwijt kunnen en zo min mogelijk mensen er last van hebben. We moeten niet wachten op allerlei uitvoeringsplannen, maar gewoon samen optrekken met onze buurdorpen.”

Sociaal domein

“Wij hebben als partij de problemen in de jeugdzorg echt wel op de agenda gezet in de gemeenteraad,” claimt Tibboel. “Maar ik vind dat wij als politici ook eerlijk moeten zijn: de problemen in bijvoorbeeld de jeugdzorg zijn ontzettend complex. We hebben de opgaven van het Rijk en te weinig geld.”

Een groot deel van het budget van de gemeente ligt vast en wordt besteed aan de sociale dienst en de jeugdzorg. “Daar hebben we weinig invloed en dus weinig grip op. Tegelijkertijd willen we wel dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Verwacht van mij hier geen strakke oneliners over. Ik heb geen pasklaar antwoord, terwijl het dorp ernaar snakt om grip te krijgen op de problematiek. We zullen echt met z’n allen moeten zoeken naar oplossingen.”

Bereikbaarheid

Volgens de VVD zit de gemeente al op het goede spoor om de bereikbaarheid van Lisse te verbeteren. “Wij willen een ringweg om Lisse en Lisserbroek en de ontsluiting van de snelweg verbeteren. Met de gemeente Haarlemmermeer lopen nu goede gesprekken. Ik ben er echt van overtuigd dat dit uiteindelijk goed komt.”

Tibboel en zijn partij juichen het toe dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in een regionaal fietspadennetwerk. “Als mensen gemakkelijk naar hun werk kunnen op de fiets, zullen ze minder snel in de auto stappen. Dat ontlast de wegen. De elektrische fiets heeft veel meer bestemmingen dichterbij gebracht, ook voor woon-werkverkeer. Dat biedt geweldige kansen om de bereikbaarheid te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de verbetering van het Openbaar Vervoer.”

Inwonersparticipatie

“Participatie loopt in Lisse nog te vaak uit op teleurstelling voor de burgers”, meent Tibboel. “Dit komt door de te hoge verwachtingen. Te vaak verwart de gemeente participatie met informatie. En inwoners kunnen niet verwachten dat ze altijd hun zin krijgen. Dat kan ook niet. Dus wij willen participatiemiddelen heel gericht inzetten: op momenten dat het echt een meerwaarde heeft en de betrokken inwoners ook echt een bijdrage kunnen leveren.”

“We willen wel gebruikmaken van het enthousiasme van de mensen in Lisse. Initiatieven van de inwoners moet de gemeente daarom niet in de weg zitten. Dat is ook een vorm van inwonersparticipatie: geef de Lissers de ruimte als ze mooie plannen voor het dorp hebben.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear