D66 Lisse LIJST 3
_BT Clear
_BT Clear

Tim Ravesteijn

_BT Clear
_BT Clear

Lijsttrekker Tim Ravesteijn: ‘Wij willen echt sneller gaan bij het duurzamer maken van Lisse. Duurzaamheid is de grote uitdaging van onze tijd en gaat iedereen, alle inwoners, aan. Het is daarom niet alleen een zaak van de gemeente. We moeten het samen doen en wel op een betaalbare manier.’

_BT Clear

Financiën en economie

“Om beter voorbereid te zijn op de financiële ontwikkelingen, is de afgelopen jaren het ‘toekomstbestendig begroten’ ingevoerd”, vertelt Tim Ravesteijn. “Daar hebben we grote stappen mee gemaakt en dat willen we doorzetten. We willen een solide huishoudboekje. Dat wordt lastig gemaakt door Den Haag. Er moet meer geld bij voor het sociaal domein. Ik ben trots op de vele culturele en sportieve voorzieningen in het dorp en we willen die behouden.”

‘Snel handelen om Lisse betaalbaar duurzaam te maken’ 

D66 pleit voor nieuwe concepten in het dorpshart. “Het centrum moet aantrekkelijk blijven, een mooie mix van retail, horeca en bedrijvigheid. We weten nog niet precies wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. Komt er meer leegstand? Laten we daar dan creatief naar kijken: op sommige plekken woningen op de begane grond of kies voor een culturele outlet. Als onderdeel van een aantrekkelijk centrum willen we ook dat horecaplein het Vierkant autovrij wordt, zodat je een plein krijgt waar je echt met je gezin kunt zitten.”

Wonen

“De ontwikkeling van De Greef is belangrijk, want daar wordt gebouwd voor jongeren. Geestwater is de laatste locatie waar op grotere schaal gebouwd kan worden. Wij willen daar meer sociale huur. Verder zullen we creatief moeten zijn met de ruimte”, meent de D66-voorman. “Als gemeente moet je ideeën faciliteren. Er moeten circa 740 woningen komen voor 2040, maar we zijn een dorp en geen Amsterdam. Soms kunnen we wat hoger bouwen, maar niet

overal! En als het gaat om woningbouw, is voor ons vanzelfsprekend dat we woningen bouwen die toekomstbestendig zijn, dus circulair, duurzaam en waar je heel je leven kunt wonen.”.

Klimaat en duurzaamheid

De gemeente Lisse heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. “Dat was eerst 2040. Wij willen nu echt stappen maken en niet wachten op het geld van Den Haag. Laten we eerst kijken wat we zelf kunnen doen om de doelen te halen en dan manieren zoeken waarop de grote aanpak betaalbaar kan. En daar hebben we het Rijk echt bij nodig.”

Vanuit de gemeente zelf kan volgens D66 al veel gebeuren. “Bijvoorbeeld door initiatieven als de Lissese energiecoöperatie aan te jagen en te kijken naar de plaatsing van zonnepanelen bij parkeerterreinen. De parkeerterreinen van de Keukenhof hebben in dit opzicht een gigantisch potentieel. Maar denk ook aan een campagne over gedragsverandering. Het maakt uit of mensen hun verwarming iets lager zetten. We moeten dit samen met de inwoners doen.”

Sociaal domein

Volgens Ravesteijn is er extra geld nodig. “We willen immers dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Maar dat is niet het enige. We moeten ook bekijken hoe de zorg geregeld is: welke zorg is echt nodig? Hoe lang duurt die zorg en wordt alle capaciteit wel goed benut? Het is een goede stap dat er praktijkondersteuning jeugd voor huisartsen is gekomen. Dat ontlast de specialistische zorg.”

D66 wil ook aandacht houden voor de rol van mantelzorgers. “Sommige mensen weten niet eens dat ze mantelzorger zijn, terwijl ze een ontzettend belangrijke rol

spelen. Ook willen we dat er, verspreid door het dorp, ontmoetingsplekken komen voor senioren. Dat gaat eenzaamheid tegen en is goed voor de geestelijke gezondheid.”

Bereikbaarheid

“Er is vraag naar huizen, er wordt gebouwd en het wordt dus alleen maar drukker. Aan alle kanten van Lisse moet de ontsluiting worden verbeterd”, stelt Ravesteijn. “Naast de aanleg van wegen kijken we daarbij ook echt naar de fiets. Er is behoefte aan een netwerk van goede (snel)fietspaden.”

Op het vlak van het openbaar vervoer pleit D66 voor openstelling van station Keukenhof in het seizoen en wil de partij inzetten op de Hoogwaardige OV-verbindingen. “Veel mensen wonen in Lisse, maar werken elders. De verbinding naar Amsterdam is goed, maar naar Den Haag nog niet. Daar willen we iets aan doen.”

Inwonersparticipatie

D66 vindt het belangrijk om de inwoners mee te nemen in de besluiten die worden genomen. “Daar willen we echt nieuwe stappen in zetten, bijvoorbeeld door een burgerpanel te vormen. Maar ook door een kinderburgemeester te laten verkiezen. Er zijn veel manieren om de mensen te betrekken bij wat er gebeurt in hun gemeente, om ze een stem te geven in hun leefomgeving.”

Volgens Ravesteijn moet de gemeenteraad een actieve rol spelen om de Lissers bij de politiek te betrekken. “We hoeven het niet altijd allemaal met elkaar eens te zijn, en we weten ook dat nooit iedereen helemaal tevreden zal zijn als er besluiten moeten worden genomen. Maar het is ook waar dat een intensieve participatie van de inwoners leidt tot beter beleid.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear