Nieuw Lisse LIJST 2
_BT Clear
_BT Clear

Jolanda Langeveld en Rob Veldhoven

_BT Clear
_BT Clear

Lijsttrekkers Jolanda Langeveld en Rob Veldhoven: ‘Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar zijn er echt op gericht om het goede te doen voor Lisse. Dat is onze kracht. Lisse moet Lisse blijven. Daarom willen wij geen fusie met buurgemeenten. Dat zou de afstand tussen de inwoners en de gemeente alleen maar vergroten. Terwijl wij vinden dat die juist kleiner moet worden!’

_BT Clear

Financiën en economie

“We moeten de hand op de knip houden,” zegt Rob Veldhoven. Hij is samen met Jolanda Langeveld lijstaanvoerder van NieuwLisse. Langeveld is kandidaat voor het wethouderschap en Veldhoven blijft fractievoorzitter. “De ambities van de gemeente voeren we binnen de bestaande budgetten uit. De lasten voor de inwoners gaan wat ons betreft weinig of niet omhoog. Over de taken die we van Den Haag uit moeten voeren, zonder er genoeg geld voor te krijgen, zeggen wij: we hoeven niet klakkeloos alles te doen wat over de schutting wordt gegooid.”

Langeveld vindt het belangrijk dat het centrum van het dorp schoon en levendig blijft. “Dat kan ook door creatief te zijn en te kijken naar combinaties van wonen en winkels. Of door de kapper de mogelijkheid te geven een biertje te schenken. Om het centrum goed bereikbaar te houden, willen we het gratis parkeren behouden en stimuleren dat mensen op de fiets komen. Tegelijkertijd willen we ook ruimte door heel Lisse heen voor wonen in combinatie met start-ups of kleine bedrijfjes aan huis.”

Wonen

“Er is een grote vraag naar woningen”, zegt Langeveld. “De beschikbare ruimte om te bouwen is beperkt en we moeten goed kijken hoe die woningvraag zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Dan weten we aan hoeveel huizen er precies behoefte is. Juist omdat er niet veel ruimte is, moeten we ook hier creatief zijn en bijvoorbeeld kijken naar leegstaande panden.”

Veldhoven: “Op het moment dat gebouwen verduurzaamd moeten worden, bijvoorbeeld ‘t Poelhuys of de bibliotheek, kun je kijken of het niet mogelijk is om er enkele woonlagen op te zetten.” Volgens hem is het geen goed

idee om de bollengronden te bebouwen. “Bollen maken deel uit van onze cultuur, onze identiteit. Daar moet je niet aan willen komen. Op percelen of stroken die voor bollenondernemers niet rendabel zijn, zou misschien nog wat kunnen.”

‘Afstand tussen inwoners en gemeente moet kleiner’

Klimaat en duurzaamheid

“Duurzaamheid betekent dat je begint met meer groen in het dorp”, poneert Veldhoven. “We weten dat bomen wijken veel koeler kunnen maken op warme dagen. Bloeiend groen in het dorp zorgt ook voor meer biodiversiteit. En geef mensen de gelegenheid om perkjes zelf te onderhouden met een stukje budget van de gemeente. Straten en wijken fleuren ervan op en het betrekt de inwoners ook op een mooie manier bij hun directe omgeving.”

Op het gebied van de energietransitie wil NieuwLisse kritisch kijken naar de definitie van het begrip ‘haalbaar en betaalbaar’. Langeveld: “Wie krijgt de rekening? Wat gaat Den Haag doen? We weten heel veel nog niet. Wij vinden duurzaamheid belangrijk, maar het moet wel betaalbaar zijn voor de Lissers. Belangrijk is ook dat de gemeente de inwoners en bedrijven meeneemt, bijvoorbeeld via vouchers voor isolatie. Iedereen kan iets doen en om aan de grote opgaven te voldoen, zouden we kunnen we kijken naar geothermie.”

Sociaal domein

Langeveld: “Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de laagdrempelige bereikbaarheid. Daar ben ik trots op. Maar

we zijn nog niet klaar. Meer dan nu het geval is, moeten we ervoor zorgen dat de gemeente de juiste mensen, de juiste hulp op het juiste moment biedt.”

“Niemand mag buiten de boot vallen”, vult Veldhoven aan. “Er zijn in Nederland veel vangnetten, maar niet iedereen vindt zijn weg daarnaartoe. Schulden ontstaan vaak niet uit onwil, maar uit onkunde. Dan moeten we mensen helpen. Ook preventief. Dat scheelt veel ellende. Daar moet de gemeente zich samen met de sociale dienst, waar hele goede mensen werken, voor inspannen.”

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Lisse is volgens NieuwLisse een van de grootste uitdagingen van de gemeente. Volgens Langeveld en Veldhoven is een ringweg om Lisse en Lisserbroek nodig. “Daarnaast is de Lisserbrug al jaren overbelast en gaat er te veel verkeer door het centrum”, vindt Veldhoven.

Langeveld pleit ervoor om de fietspaden veiliger en breder te maken. “Dat helpt om mensen op de fiets naar hun werk te laten gaan. Maar bereikbaarheid verbeter je niet met een maatregel alleen. Er is ook meer aandacht nodig voor parkeermogelijkheden of voor de openstelling van station Keukenhof in het seizoen.”

Inwonersparticipatie

“Participatie werkt alleen als mensen al in het begin van de besluitvorming mee mogen praten”, zeggen Veldhoven en Langeveld. “Bij de energietransitie of het mobiliteitsplan zou het goed zijn om eerder de inbreng van de inwoners te verkrijgen. We kunnen ook denken aan uitbreiding van de expertteams in de gemeenteraad met mensen uit Lisse.”

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear