Pak je stem terug!
Stem Gelderse C.D. tegen alle 15 partijen!

_BT Clear

Als lijsttrekker van de Gelderse CD ben ik er trots op u een programma te kunnen presenteren, welk is opgesteld na inbreng en meningen van vele mede-burgers. U vindt er zaken in terug die vele burgers aangaan en die door mensen worden beaamd. De politiek zit er niet voor zichzelf maar voor U als burger. Op zijn minst kan men dan luisteren naar wat de mensen beweegt en wat we allemaal willen.

Aan de politiek dan de opdracht dat te vertalen in hun handelen! De Gelderse CD heeft dat gedaan en zal hierin ook blijven volharden. De Gelderse CD denkt niet in links of rechts, maar denkt rechtstreeks aan de belangen van de burgers. Of dit nu de dak- en thuislozen zijn, de uitkerings­gerechtigden, of ondernemers, om zo maar een paar groepen te noemen. Wij zullen ons hard gaan maken voor deze mogelijkheden, waar wij echt van overtuigd zijn dat de Gelderse CD hier niet als enige zo over denkt. Het is van groot belang dat er in 2018 voor de burger een positief effect gewaarborgd zal worden. Wij hopen de steun van de gehele Gemeente aan onze zijde te krijgen.

De Gelderse CD is van mening dat in Arnhem de zon weer voor iedereen moet gaan schijnen. Daarom moet er meer aandacht komen om voorzieningen terug in de wijken te krijgen, meer eigen cultuur zoals venters, SRV- wagens, legitieme saamhorigheidsplekken, echte ondersteuning van de amateursport en gerichte ondersteuning van de kleine ondernemers die door de chaos in de Stad financieel zwaar zijn getroffen. Hierbij kan de gemeente financieel adviseurs die onverhoopt werkloos zijn geraakt, parttime inzetten om Arnhem economisch te stabiliseren. Voor voedselbanken is er schaamte.

De Gelderse CD zet zich in voor een goed armoedebeleid. Geen bedel capriolen meer voor menige Arnhemse supermarkten.

Met uw massale steun zijn wij in staat om van Arnhem weer een normale Hoofdstad te maken. De Gelderse Centrum Democraten hebben een lang verleden, welke aanzienlijke tijd terug gaat. 1994 als startdatum. Wij zijn niet zomaar een partij, De Gelderse Centrum Democraten blijven altijd bestaan! Argumenten zijn prima, maar daadkracht is doorslaggevend.

_BT Clear
_BT Clear