Arnhem 1
samen met de stad

_BT Clear

Een nieuwe, verFrissende partij, voor Arnhemmers met Arnhemmers. Arnhem1, een lokale partij die staat voor een gemeente waarin alle inwoners zich even prettig voelen. Simpele en vooral minder bureaucratische regels is wat Arnhem1 toejuicht. We zijn trots op de mooie groene parken, de vele mogelijkheden om te genieten van musea, kunst en cultuur. Ook mensen met een kleine beurs moeten dat kunnen doen. Arnhem1 wil investeren in de ‘kleine steentjes’, zoals buurthuizen om het welzijnsleven te verbeteren. Investeren in een kunst- en cultuurhuis voor onder meer amateurtoneel in Arnhem-Zuid, waar ook kunstenaars uit de wijk terecht kunnen. Een broedplaats voor ideeën en initiatieven. Geen investeringen meer in prestige projecten, zoals het Stadstheater en bijbehorende Koningsplein. ‘Samen met de bewoners’ is een idee dat wij graag overlaten aan de bewoners. Wat ons betreft wordt het buurtcentrum het kloppend hart van elke wijk. Waar mensen graag samenkomen en de eenzaamheid kunnen doorbreken. Zo verbinden we mensen met elkaar. Een prettig Arnhem vormen we samen!

Welzijn

Wij investeren in het hart van de wijk: een buurtcentrum, een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Waar niet gekeken wordt naar achtergrond, afkomst of gewoontes. Iedereen doet mee met eigen initiatieven, waar nodig met hulp van een opbouwwerker en/of participatiecoach. Iedereen is hierin gelijkwaardig. Zo werken we samen aan een prettige en fijne samenleving. Een schone en veilige buurt, met alle ruimte voor de buurteconomie en zorg voor elkaar.

We hebben respect voor onze ouderen. Zij verdienen een mooie oude dag. Van ouderen wordt verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen. Dat doen ze het liefst in hun eigen, vertrouwde buurt. Arnhem1 is voor welzijnshuizen: serviceflats waar ouderen kunnen wonen en waar lichte zorg mogelijk is. Welzijnshuizen vormen ook een ontmoetingsplaats waar mensen uit de buurt samen kunnen genieten van een maaltijd. Waar je terecht kunt voor een rustig herstel na behandeling in het ziekenhuis. Een plek voor oud en jong in een vertrouwde sfeer. We kunnen veel van onze ouderen leren. Een lokale, jaarlijkse ouderendag, waarbij onze ouderen in het zonnetje staan, zullen we zeker ondersteunen.

Verenigingsleven

Het verenigingsleven in Arnhem heeft de afgelopen jaren veel moeten inleveren. Het is voor veel inwoners onduidelijk geworden welke mogelijkheden er zijn. Beschikbare subsidies blijven hierdoor liggen. Arnhem1 is een voorstander van een apart loket voor subsidieaanvragen.

Arnhem1 pleit voor een wethouder verenigings­leven. Het verenigingsleven zorgt voor een hechte samenleving waarin de eenzaamheid verkleint. Deze wethouder maakt zich hard voor de verbetering van de amateur toneel-, muziek- en culturele verenigingen. Wat ons betreft is dit een mooie toevoeging aan de portefeuille voor de wethouder van sport en cultuur. Sport in verenigingsvorm verbindt en kan deelnemers fit en weerbaar maken. Waar mensen samenkomen worden contacten gelegd. Dit moet wel passen binnen ieders portemonnee. Biljarten, klaverjassen, sjoelen en dergelijke zijn ook sporten die in verenigingsvorm heel ontspannend en tegen eenzaamheid werken. Wat Arnhem1 betreft: sport en spel voor iedereen toegankelijk en, waar mogelijk, onder het genot van een biertje of advocaatje met slagroom!

Maatschappelijke zorg

In de schulden zitten is slecht voor iedereen. Door schulden kunnen zoveel problemen ontstaan, problemen in je relatie, je gezin, je baan. De kosten voor schuldhulpverlening zijn hoog en dit kan anders. Zo wil Arnhem1 zich inzetten voor primaire preventie op schulden. Wij willen een start maken voor schuldhulpverlening bij de voordeur, de dienst Werk & Inkomen.

De contactpersonen van dienst Werk & Inkomen zijn uitstekend in staat om een vroege signalering bij dreigende schulden op zich te nemen. In samenwerking met diverse instanties als Rijnstad, SWOA en Humanitas kan al snel de hulp van de vrijwilligers van Thuisadministratie en Budgetcoaches ingezet worden. Vaste lasten zoals huur, energielasten en ziektekostenverzekering kunnen rechtstreeks vanuit de uitkering worden overgemaakt door de dienst Werk & Inkomen. Zo zorgen we ervoor dat deze inwoners voorzien zijn in de basisbehoeften en hierop geen schulden kunnen opbouwen. En zo worden de kosten op schuldhulpverlening beduidend lager!

We zijn zuinig op onze vrijwilligers en willen ze belonen. Dit met name voor 55+ met een laag inkomen. Deze groep willen we een extra steun in de rug geven door een beloning. Dit doen we door op de vrijwilligersvergoeding een vrijlating toe te passen tot maximaal e 1500,- per jaar, zoals voorheen bekend als de Eurojob.

Naast welzijn is goede zorg, onder meer jeugdzorg, zorg voor tienermoeders, vrouwenopvang, gehandicapten- en ouderenzorg voor Arnhem1 heel belangrijk. De Rechten voor de Mens en de Rechten van het Kind vormen voor ons hierbij de leidraad.

Meer informatie over ons verkiezingsprogramma is te vinden op de website www.arnhem1.nu.

_BT Clear
_BT Clear