Baas in eigen land

Kies voor de toekomst: Stem NVU!

_BT Clear

1) Sluiting alle AZC’s en illegale opvang van bed, bad, broodopvang in Arnhem! Actief opsporen en uitzetten van illegale vreemdelingen! Niet gedogen, maar streng handhaven!
2) Terugkeer ophalen grofvuil afval 1x per maand! Gebruik van afvalcontainers blijft gratis!
3) “Legalisatie” koffieshops, inkoop legaliseren!
4) Hier spreekt men Nederlands, klaar! Actief beboeten van uitingen in een vreemde taal (toeristen uitgezonderd).
5) Stop voorkeursbehandeling van statushouders op voorrang krijgen van huurwoningen! Nederlanders wachten 8 jaar, statushouders 8 maanden!
6) Voor een gekozen burgemeester en bindend referendum!
7) Stop verhuisplannen van de Witte School / Witte Vlinder!
8) Wij schamen ons niet voor Zwarte Piet! Geen gemarchandeer met onze tradities, taal en cultuur!
9) Lastenverlichting voor alle Arnhemmers! Meer koopkracht!
10) Investeren in schone energie zoals wind- en zonne-energie! Stop dierenleed! Stop ritueel slachten!

Lijsttrekker Constant Kusters

_BT Clear

Verkiezingsprogramma NVU-gemeenteraadsverkiezingen Arnhem 2018 http://www.nvu.nu/folder/verkiezingsprogramma2018-arnhem.pdf
Nederlandse Volks-Unie (NVU) Tel.: (026)3217539 • www.nvu.info & www.nvu.nu • e-mail: [email protected]

_BT Clear
_BT Clear