Geef de Arnhemmer
zijn stem terug!

_BT Clear

Geef de Arnhemmer zijn stem terug! PVV Arnhem zet zich voor u in.
- Arnhem de-islamiseren

De Islam is een totalitaire ideologie met als doel ongelovigen te bekeren, te onder­werpen of te bestrijden, ook staat deze ideologie haaks tegenover de Nederlandse normen en waarden en onze vrijheid! Deze gevaarlijke ideologie heeft in de afgelopen jaren steeds meer voeten aan de grond gekregen in Arnhem. Moskeeën, islamitische scholen, islamitische stichtingen, wijken die islamiseren, radicalisering: het houdt maar niet op, de PVV gaat Arnhem de-islamiseren voor deze en de volgende generatie Arnhemmers.

_BT Clear

Veiligheid

Veiligheid krijgt bij de PVV Arnhem wel hoge prioriteit. Extra aandacht gaat uit naar de veiligheid van kwetsbare Nederlandse groepen zoals ouderen, vrouwen en gehandicapten. Het verdrijven van intimidatie en bedreiging op de Arnhemse straten is absolute noodzaak. Geweld verdient niets anders dan hard optreden door de politie. De politieagenten moeten weer de baas zijn op straat.

Economie

De gemeente Arnhem heeft driekwart miljard euro aan langlopende schulden, veel meer schuld dan gemiddeld in Nederland per inwoner. Nu de rentestand laag is en het relatief goed gaat met de economie merkt de Arnhemse burger daar niet zoveel van, maar deze schuldenlast hangt Arnhem nu boven het hoofd. Zodra de rente stijgt of de economische groei afneemt zal de burger de rekening gepresen­teerd krijgen. De gemeenteraad mag niet de rekening voor zich uit blijven schuiven. De PVV Arnhem wil een financieel gezond beleid met ruimte voor aflossing op de schulden en zonder excentrieke geldverslindende projecten.

Bestuur

De huidige coalitie, of wat daarvan over is, schreef een programma dat “Met de stad” heet, maar in de praktijk spraken de mensen op straat over “Met de rug naar de stad”.

Afgetreden wethouders, coalitiebreuken, geruzie en het niet kunnen maken van werkbare afspraken is wat er naar voren komt over het Arnhemse gemeentebestuur. Het is zelfs zo geëscaleerd dat er een onderzoek moest komen naar de bestuurscultuur. Niet een rapport waar de gemiddelde scholier mee naar huis durft te komen, maar de veroorzakers ontkennen en stellen zich opnieuw verkiesbaar alsof er niets aan de hand is. Het is kinderlijk amateurisme waar u, de burger, de dupe van bent. Zij zijn meer bezig met hun eigen belangen dan met die van de Arnhemse kiezer. De PVV Arnhem gaat hiermee afrekenen! De Arnhemmer verdient het respect om het besturen van de stad op een waardige manier over te kunnen dragen.

Lastenverlaging

De woonlasten gaan in Arnhem al jaren beetje bij beetje omhoog PVV Arnhem vind dat het tijd wordt om de lasten in Arnhem te verlagen maar ook moet het geflopte diftar project van de baan en moeten er lagere parkeerkosten komen.

Dierenwelzijn

De PVV Arnhem heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn niet te tolereren. Halal slachten staat gelijk aan dierenleed. Dierenwelzijn en islam gaan niet samen. Halalslacht moet worden verboden.

Zorg

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) draagt het gemeentebestuur op ernaar te streven dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarbij ligt de aandacht op ondersteuning van de mensen die niet of niet volledig zelfredzaam zijn. Ruim een derde van de Arnhemmers voelt zich eenzaam, dit is deels te wijten aan het gebrek aan sociale cohesie. De ouderen hebben Arnhem grotendeels opgebouwd, de PVV komt wél voor hen op. Aan hen is de morele verplichting om de thuiszorg en dagbesteding zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor heeft Arnhem multifunctionele wijkcentra nodig in plaats van multiculturele wijkcentra. De PVV Arnhem staat voor betere opvang daklozen. De uitvoering van het plan “Van Wijken Weten” schiet nog ernstig tekort, met meer inzet van professionals ter ondersteuning van wijkteams gaat zorgkwaliteit omhoog. De vele stads- en zorgboerderijen die Arnhem kent zijn een ideale manier om mensen met een beperking een vreugde- en zinvolle invulling van hun leven te geven.

Wonen

Zorgvuldige besluitvorming is waar het aan ontbreekt bij het huidige stadsbestuur. Het plan “Wervende Woonmilieus” waarin het college stadsparken en groenzones wil opofferen voor miljoenenvilla’s kwam als een totale verrassing en liet de omwonenden verbijsterd achter. Het plan “Fluvium” om woningbouw te plegen in de nabijheid van zware industrie is op last van de omliggende bedrijven door de Raad van State teruggefloten. Het college van burgemeester en wethouders schoffeert de naam van het eigen coalitieakkoord “Met de stad” en daarmee de inwoners van de gemeente Arnhem. Door het verplicht passend toewijzen, het uitsluitend toewijzen op basis van draagkracht, dreigen er getto’s te ontstaan, waarin de sociale cohesie ver te zoeken is en waar de oorspronkelijke vaak oudere bewoners zich een vreemde in de eigen wijk voelen. De PVV Arnhem is tegen het voortrekken en sponsoren van statushouders bij het vinden en betrekken van een sociale huurwoning. Deze mensen moeten zich niet vestigen in Arnhem, maar terugkeren.

_BT Clear
_BT Clear