Arnhemse Ouderen Partij is er voor iedereen!

_BT Clear

Bij de Arnhemse Ouderen Partij staan alle inwoners centraal. De gemeente is er voor de mensen en niet omgekeerd. Wij willen een toekomst waar het normaal is dat je rekening houdt met mensen die ouder worden. Voorzieningen moeten zo zijn, dat leeftijd of fysieke gesteldheid van mensen geen belemmering zijn om daar gebruik van te kunnen maken. Voorzieningen dicht in de buurt, oog en oor tegen eenzaamheid, bestrijden van armoede. Zo maar een aantal belangrijke punten waar wij ons in de gemeente sterk voor maken.

_BT Clear

Wie zijn ouderen?

Het blijkt nu al dat mens"en vanaf 40 jaar als oudere worden aangemerkt, bijvoorbeeld bij het solliciteren en bij het vinden van betaald werk.

Wat willen wij?

Arnhem moet weer een stad worden waar het fijn is om in te wonen! Een gemeente, die luistert naar haar inwoners en die niet zaken doordrukt. Zoals het afschaffen van het ophalen van grofvuil, zodat je zelf je afval maar moet zien weg te brengen;

Arnhemse Ouderen Partij, is er voor iedereen!

De belangrijkste punten van de Arnhemse Ouderen Partij:

1. Ouderenbeleid

Voorzieningen moeten zo zijn en de gemeente moet zo functioneren, dat leeftijd of fysieke gesteldheid van mensen niet belemmerd zijn. Immers, iedereen wordt ouder. Daarom is het op voorhand rekening houden met oudere inwoners, boven de 40 jaar, slim en vooral ook kostenbesparend. Ouderen tellen volwaardig mee!

2. Handhaven voorzieningen op wijkniveau

Elke wijk dient voorzieningen te hebben, zoals een bank, een wijkverpleegkundige en een herkenbare politiefunctionaris.

3. Opsporen en bestrijden verborgen armoede

Verborgen armoede is een groot probleem in Arnhem. Wij willen dat de gemeente zich hierop richt en mensen écht helpt.

4. Eenzaamheid en depressiviteit

Eenzaamheid is naast somberheid en depressiviteit een zaak die grote aandacht verdient van de gemeente, Ook dient aandacht uit te gaan naar de allochtone ouderen.

5. Internet

De gemeente moet u niet dwingen om alleen maar van het internet en email gebruik te moeten maken. Telefonische bereikbaarheid van de gemeente moet beter en ook het gebruik van papieren formulieren en brieven moet mogelijk blijven.

6. Bescherming tegen geweld en criminaliteit

De gemeente moet mensen ook beschermen tegen gevaarlijke situaties. Wij willen dat de gemeente meer toezicht regelt en niet wegkijkt als er moeilijke situaties zijn als het om veiligheid gaat.

7. Bereikbaarheid

De binnenstad moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en met de auto. Wij zijn voor verder verlagen van de parkeertarieven. De auto is geen melkkoe.

8. Ombudsman

De Arnhemse Ouderen Partij wil een onafhankelijk punt waar u met uw klachten terecht kunt.

Over Arnhem...

Arnhem is een prachtige stad met een rijke historie en een prachtige omgeving. Laten we dat vooral zo houden.

Stem daarom op 21 maart 2018 op de Arnhemse Ouderen Partij

_BT Clear
_BT Clear