Arnhem is van
ons allemaal!

_BT Clear

Arnhem is van ons allemaal!

65 plus
daluren gratis met de bus

Het is toch niet te gek,
ieder leerling een stageplek

Het is tijd
Voor diversiteit en inclusiviteit

Schiet je doel niet voorbij!
Arnhemse binnenstad weer gastvrij!

De bezoeker niet meer weren
Na 1800 uur weer gratis parkeren

Denk Verenigd Arnhem erkent de urgentie
en maakt werk van schuldpreventie

Minder investeren in stenen
maar meer in mensen

_BT Clear

Aan alle Arnhemmers,

Volgend jaar vieren we het honderdjarige bestaan van het mannen én vrouwenkiesrecht in Nederland. Een mijlpaal in onze Nederlandse geschiedenis. Helaas lijkt het vertrouwen in onze democratie steeds meer af te brokkelen. Dat is een constatering die mij raakt; als mens, als Arnhemmer, als volksvertegenwoordiger en als lijsttrekker van DENK Verenigd Arnhem.

De politieke elite heeft gefaald. Ze is er onvoldoende in geslaagd om te luisteren naar geluiden uit alle lagen van de Arnhemse samenleving. Het stadsbestuur heeft de bevoegdheid en middelen om Arnhem tot een inclusieve stad te maken. Een eerlijke verdeling van welzijn, welvaart, kennis en macht zou de norm moeten zijn. Arnhem, een stad waar we de koek eerlijk verdelen. Ondanks dat de economie sinds kort weer langzaam groeit, kunnen niet álle Arnhemmers van deze ontwikkelingen profiteren.

Ú kunt daar verandering in brengen. Iedere Arnhemmer wil goed onderwijs, werk, een woning en de zorg die hij of zij nodig heeft. Ieder Arnhemmer wil vrede, vrijheid en voorspoed voor al haar kinderen zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. In deze idealen vinden en herkennen wij elkaar. Het is daarom tijd om de krachten te bundelen en ons te verenigen; voor een inclusief Arnhem, van en voor alle Arnhemmers.

Wie de verklaring voor maatschappelijke problemen in culturele verschillen zoekt, zal geen gedegen antwoorden vinden. En wie geen antwoorden vindt, zal de stad niet vooruithelpen. De verworven­heden willen we eerlijk verdelen en we pakken discriminatie, vereenzaming en gevoelens van onveiligheid daadkrachtig aan. Denk Verenigd Arnhem kiest vol overtuiging voor een samenleving waarbinnen we diversiteit, solidariteit en duurzaam ondernemerschap omarmen.

Dit willen wij voor alle Arnhemmers. Zonder uitzondering. Laten we alle talenten, ook die van Arnhemmers met verschillende achtergronden en deze multiculturele rijkdom, optimaal inzetten als een krachtbron voor Arnhem. Geen talent mag verspild worden!

Een betere samenleving begint hier in Arnhem. We willen ons niet afleiden door het schouwspel dat ons op lijkt te delen langs religieuze, etnische en economische scheidslijnen. We willen een verenigd Arnhem, voor weerbaarheid vandaag; en vrede, vrijheid en voorspoed in de toekomst.

Daarom doe ik een beroep op alle Arnhemmers.
Breng uw stem uit op 21 maart 2018!
Breng uw stem uit op DENK Verenigd Arnhem.

Dr. Kür┼čat Bal, lijsttrekker DENK Verenigd Arnhem

_BT Clear

_BT Clear