Arnhem Centraal
Uw invloed maximaal

_BT Clear

Beste Arnhemmer,

Op 21 maart mag u uw nieuwe gemeente­raad kiezen. Een uitermate belangrijk moment, want de gemeenteraad beslist over veel zaken, zoals zorg, veiligheid, afval, milieu, sport, cultuur, woonruimte, verkeer, na- en voorschoolse opvang, schoolgebouwen, werk voor mensen met een beperking, enzovoorts. Maar werd uw mening ooit gevraagd? En waar had u invloed op? Voor Arnhem Centraal is democratie veel meer dan één keer in de vier jaar een hokje rood maken. Wij willen met ù op weg naar de toekomst. De stadsagenda en wijkagenda maken we voortaan allemaal samen!

_BT Clear

Wat hebben we gedaan vóór en mèt u?

Arnhem Centraal, voorheen Zuid Centraal, zit al 20 jaar in De Arnhemse gemeenteraad. Wij komen voort uit de wijken en worden niet aangestuurd door de Haagse politiek. Arnhem Centraal is altijd aanspreekbaar en open. We luisteren echt naar u! Als oppositiepartij zijn we er trots op dat we voor de stad een aantal belangrijke punten hebben weten binnen te halen, zoals:

 • Voortaan een communicatieparagraaf bij elk voorstel, waardoor zichtbaar wordt of en hoe de stad kan meepraten.
 • Nu snel aan de slag met het Rijnhalgebied en de behoeften van Arnhem Zuid.
 • Onderzoek naar instelling meldloket voor fraude door zorgverleners.
 • Behouden van de Akufontein en zorgvuldig omgaan met monumenten en openbare kunstwerken (zoals Blauwe Golven)
 • Inzet voor open kunnen blijven Skatehal Arnhem
 • Evaluatie van het referendum over Stadsblokken/Meinerswijk, waaruit zichtbaar werd dat het niet erg goed verlopen is en verbetering behoeft.
 • En vooral: inwoners helpen de juiste weg te vinden om de politiek te beïnvloeden als iets niet goed verloopt

Wat moet Arnhem veel beter doen? De feiten! www.waarstaatjegemeente.nl.

Arnhem scoort minimaal als het gaat om burgerpeilingen. Veel bijstandsgerechtigden, maar weinig re-integratie voorzieningen. Extreem veel kinderen in armoede (11,27%) die ook niet naar de tandarts gaan (23,6%). Veel werkeloze jeugd en jongeren die strafbare feiten plegen. Veel voortijdig schoolverlaters, vrij veel misdrijven en verkeersongevallen. Arnhem geeft extreem veel geld uit aan kunst en cultuur, weinig aan maatschappelijke participatie en milieu. Arnhem is zwak in concurrentie en kent heel veel zzp’ers (22,4%) en huishoudens (14,6%) met een heel laag inkomen. Arnhem heeft een hoge schuld van 700 miljoen. Er is weinig sociale samenhang. Arnhem heeft veel milieuambities, maar tot nu toe weinig resultaten. En dat terwijl de luchtvervuiling vrij hoog is en de effecten van klimaatverandering groot. Kortom, wij vinden dat er andere keuzes gemaakt moeten worden!

Wat willen we doen vóór en vooral mèt u?

Elke wijk een wijkwelzijnplan op maat. Daarmee pakken we eenzaamheid, zorg en hulpbehoevendheid beter aan!
U als wijkbewoner weet wat er nodig is in de wijk en hoe we zorg en ontmoeten kunnen verbeteren. De stem en wens van wijkbewoners moet centraal komen te staan. Als we mensen langer zelfstandig willen laten wonen, dan moeten er betere voorzieningen komen. Om eenzaamheid te verlichten hebben we gezellige ontmoetingsruimten nodig voor jonger en ouder. Geld en marktwerking moeten minder belangrijk worden dan menselijkheid.

De gemeente bellen moet natuurlijk gratis! En gratis twee keer per jaar moet u grofvuil kunnen laten ophalen. Ook willen we dat de Gemeente aansluit op de BuitenBeter-app. U mag service verwachten als belastingbetaler, dus uw klacht moet snel afgehandeld worden door een klachtenmanager, waardoor u er niet eindeloos achteraan hoeft te gaan. Gratis grofvuil op laten halen dient zowel het milieu als uw gemak.

Als bijen en vlinders sterven, dan moeten we heel snel samen ingrijpen! U wilt het beste voor het milieu, maar hoe? De gemeente moet actief bewoners helpen met milieudoelstellingen, zoals afvalkosten helpen verlagen door actief voorlichting en tips te geven. Laten we supermarkten en andere bedrijven stimuleren de afvalberg voor klanten te helpen verminderen. En we maken een plan om mensen te helpen eenvoudig en goedkoop hun tuin te vergroenen, tégen wateroverlast en vóór bijen, vlinders en vogels!

ZZP’ers en MKB hebben het vaak moeilijk en velen verdienen weinig. Daarom willen we een coach/loket om hen te ondersteunen. Niet alleen willen we aandacht voor grote bedrijven, maar ook voor de motorolie van de economie: ZZP’ers en MKB. We willen ondernemers zichtbaarder maken voor elkaar en voor de stad en hen betrekken bij evenementen.

ONZE SPEERPUNTEN in het kort:

 • Maximale invloed voor u als inwoner op uw stad en wijk; samen doorlopend de stadsagenda en wijkagenda bepalen.
 • Service, zorg en welzijn: aandacht en service voor iedereen.
 • Gezondheid, milieu en leefomgeving: De wijken gezellig, veilig en schoon. De stad vergroenen en de ecologie verbeteren.
 • We doen het samen, sociaal en leefbaar: van onderop elkaar versterken: gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners zijn gelijkwaardige partners.

VRAGEN? PROGRAMMA LEZEN OF AANVRAGEN?

www.arnhemcentraal.info.
Of MAIL [email protected].
Of BEL uw raadsleden Guus van der Laak (lijsttrekker) 06 55262647 en Lea Manders (fractievoorzitter)
06 10937989
www.facebook.com/ArnhemCentraal026

_BT Clear

AL 20 JAAR VERTROUWD LOKAAL www.arnhemcentraal.info

_BT Clear