Arnhem = Thuis

_BT Clear

Je veilig en vertrouwd voelen in je eigen huis, straat, buurt, wijk of stad. Thuis zie je naar elkaar om, maar er zijn ook huisregels en er moet gewerkt worden voor de kost. In Arnhem gaat er veel goed, maar er zijn ook zorgen. Er is flink geïnvesteerd om onze wijken en stad mooier te maken. Het CDA heeft met wethouder Ine van Burgsteden in het college van B&W hier actief aan meegewerkt. Zij heeft met veel degelijkheid, in alle rust en in nauw contact met inwoners en organisaties verder gebouwd aan onze mooie stad. Gewoon zoals een wethouder hoort te werken.

De nieuwe CDA fractie met David, Martijn, Ine, Klaartje, Jan en Scott op weg naar de Arnhemse gemeenteraad

_BT Clear

Het CDA is trots op wat er is bereikt:

 • Geen belasting verhoging.
 • Zorgvuldige invoering van de Jeugdzorg en Wmo.
 • Aantrekkelijker maken van Arnhem: Decathlon, vernieuwing winkelcentra Presikhaaf en Kronenburg, Jansbeek, Filmtheater, herinrichting markt, herstel Eusebius, uitbreiding museum Arnhem.
 • Extra groen in de wijken: duizenden nieuwe bomen zijn aangeplant.
 • Airborne herdenkingen, Airbornemuseum bij de John Frostbrug.
 • Herstructureringen van woningen en straten in alle wijken.
 • Onder de ondernemers, op zoek naar meer ruimte voor ondernemerschap.

Het CDA wil het centrum, de woonkamer van de stad, blijven ontwikkelen maar het accent willen we meer verleggen naar de wijken. Met ‘Van Wijken Weten’ zijn inwoners al veel actiever betrokken en dat is goed. Wij gaan uit van ieders expertise over de eigen woonomgeving. De gemeente weet in samenwerking met inwoners nu al veel beter wat er leeft.
In de gemeenteraad zijn de CDA raadsleden de spreekbuis van jou en daarmee met elkaar verantwoordelijk voor het bereiken van: je Thuis voelen in Arnhem! Het CDA is een stabiele partij waar CDA raadsleden zich verplaatsen in wat veiligheid en geborgenheid voor Arnhemmers betekent. Op de foto staat onze top 6 gepresenteerd. Wij zijn een volkspartij die opkomt voor alle wijken: van Schuytgraaf tot Schaarsbergen en van Klingelbeek tot Malburgen. Hieronder een samenvatting van onze speerpunten. Op www.cdaarnhem.nl staat ons programma en meer informatie over alle kandidaten.

1. Thuis = Arnhem

 • Arnhem is een stad waarin iedereen welkom is. Fatsoen, normen en waarden zijn belangrijk. Hufterigheid in de openbare ruimte, in het onderwijs en op het werk wordt actief bestreden in afstemming met ouders, onderwijs en waar nodig de politie.
 • Inwoners zijn actief via werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, kerkelijk, de moskee en kijken in hun eigen buurt om naar elkaar.
 • De stad bruist van energie. Dit betekent een breed cultureel aanbod met kwaliteit en festiviteiten in de binnenstad én in de wijken.

2. Thuis = Sociaal Arnhem

 • Iedereen is actief. Het onderwijs moet aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. De gemeente draagt bij aan scholing voor kwetsbare inwoners. Aansluiting houden bij de arbeidsmarkt is belangrijk.
 • Werkzoekende jongeren, statushouders en Arnhemmers in de uitkering of bijstand worden geactiveerd. Beheersing van de Nederlandse taal is een basisvoorwaarde. Vrijwilligerswerk draagt bij aan het vinden van een baan.
 • Zorg in Arnhem is eenvoudig geregeld, met respect voor ieders achtergrond.
 • Eenzaamheid wordt aangepakt en de participatie van kwetsbare inwoners wordt vergroot. De wijkteams zijn samen met onze inwoners aan zet.
 • Met ouderenorganisaties in regelmatig overleg over bijvoorbeeld activering en verborgen armoede.

3. Thuis = Veilig Arnhem

 • Thuis, op straat en digitaal zijn Arnhemmers veilig. Voor huiselijk geweld is aandacht in de sociale wijkteams, Arnhemmers zelf bewaken met de politie de openbare ruimte. De gemeente garandeert de privacy van inwoners.
 • Het aantal coffeeshops wordt op het huidige aantal gemaximeerd. Coffeeshops openen pas na 12.00 uur ’s ochtends haar deuren.
 • Uitval of het niet meedoen van veelal allochtone jongeren wordt voorkomen. Met wijkplatforms, sportverenigingen, kerken en moskeeën worden duidelijke afspraken rondom activering gemaakt.
 • Er is geen plaats voor geradicaliseerde inwoners: zij zijn in beeld en integratie is de norm.

4. Thuis = Economisch Arnhem

 • De luchtkwaliteit in de stad verbetert. Op de singels en in het centrum worden vervuilende (vracht)auto’s, brommers en scooters geweerd.
 • De parkeertarieven op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond na 17.00 worden verlaagd. Ondernemers en horeca worden verder uitgedaagd om de beleving in de stad te verhogen.
 • De Arnhemse parels energie/duurzaamheid, cultuur, sport en gezondheid worden financieel ondersteund. Dit voor een florerende arbeidsmarkt.

5. Thuis = Wonen in Arnhem

 • Nieuwbouw van huurwoningen in het midden en hogere segment wordt gestimuleerd. Huurwoningen zijn duurzaam en levensbestendig.
 • Particulieren krijgen de ruimte bij het bouwen van mantelzorgwoningen.
 • De OZB tarieven worden met slechts de CBS-indexatie voor inflatie verhoogd: de belastingen blijven relatief laag.
 • De gemeente moet functioneren binnen de middelen die zij vanuit Rijk, provincie, bedrijven en inwoners ontvangt.
 • De gemeente gebruikt een mix van commu­nicatiemiddelen (filmpjes en pictogrammen) zodat iedereen de informatie snapt.
_BT Clear
_BT Clear