Verandering
begint hier

_BT Clear

Beste Arnhemmers,

Op 21 maart bepalen jullie in wat voor een stad je wilt leven. En er staat veel op het spel. Samen kunnen we Arnhem veranderen. GroenLinks wil een eerlijke kans voor iedereen: we willen in Arnhem welvaart eerlijk delen, armoede en schuldproblemen aanpakken. GroenLinks wil een zorgzame stad: wij willen goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle Arnhemmers. GroenLinks wil een gezonde toekomst: wij willen een duurzame stad met goed geïsoleerde, energiezuinige woningen en een schone lucht. En GroenLinks wil een groene stad: wij willen dat de groei van de stad niet ten koste gaat van onze natuur, we investeren in parken, groene speeltuinen en ander stedelijk groen.

Lijsttrekker Cathelijne Bouwkamp

Een eerlijke stad

Onze stad is een levendige, ondernemende en groene stad. De afgelopen jaren hebben wij in Arnhem stappen gezet; er is veel geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, de binnenstad is op orde gebracht en de economie trekt weer aan. Maar we zijn er nog niet. Zo groeien er in Arnhem op dit moment veel kinderen op in armoede. Het tegengaan van armoede moet daarom topprioriteit krijgen want iedereen verdient een eerlijke start. Zeker in een stad als Arnhem waar al jarenlang sprake is van een groeiende tweedeling. Armoede zorgt bij gezinnen met kinderen, mensen met een beperking en nieuwkomers vaak voor zeer schrijnende situaties. Veel Arnhemmers maken zich dagelijks zorgen over het vinden van een betaalbare woning, of ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, en of de rekeningen wel kunnen worden betaald. De onzekerheid over de toekomst is voor veel mensen groot.

Een groene stad

Er wordt te weinig gedaan aan het verduurzamen van onze stad. GroenLinks wil dit veranderen. Dit betekent investeren in zonnepanelen en windenergie. Want de klimaatverandering wacht niet op ons. Arnhemmers houden van hun groene stad. Geboren en getogen Arnhemmers, nieuwe inwoners, toeristen, dagjesmensen; het groene karakter maakt van Arnhem een stad waar het voor iedereen goed toeven is. Maar ons groen komt steeds meer onder druk te staan. En als we het groen bebouwen verliezen we ons groene karakter. Wij willen daarom geen dure woningen in ons groen. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen genoeg groen is, zullen we ons groen moeten beschermen én moeten investeren in parken, groene speeltuinen en ander stedelijk groen.

En politiek die luistert

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraads­verkiezingen. En het zijn belangrijke verkiezingen. Want nu het kabinet het vanuit Den Haag nalaat om de verandering te brengen waar Nederland naar snakt, zijn deze verkiezingen een unieke kans om het anders te doen. In Arnhem heerst de cultuur van veerkracht, van opbouwen, samenwerken en moed houden. In Arnhem kunnen we dus ook samen bouwen aan een betrokken en eerlijke samenleving. Daarom kiest GroenLinks voor een stad waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Waar we armoede en schuldproblemen aanpakken. Voor een stad met betaalbare en goed geïsoleerde huizen, schone lucht, en leefbare wijken. En voor een stad waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten. Waar Arnhemmers de ruimte krijgen om mee te denken, mee te doen en om initiatief te nemen. Een stad waarin naar haar inwoners wordt geluisterd.

Deze verkiezingen gaan over de vraag welke stad we willen zijn. GroenLinks wil een sociale, groene en vrije stad, omdat wij er van overtuigd zijn dat verandering noodzakelijk is. Meer dan ooit tevoren. Dat is de toekomst waar wij met elkaar aan willen bouwen. Verandering begint hier. Stem daarom op 21 maart GroenLinks.

Cathelijne Bouwkamp
Lijsttrekker GroenLinks Arnhem

_BT Clear
_BT Clear