Wat voor een
Arnhem wil je?

_BT Clear

Er is veel kennis en ervaring buiten het gemeentehuis. Kennis en ervaring van jonge en oudere Arnhemmers in de verschillende wijken, van ondernemers in de binnenstad, op de bedrijven­terreinen en op ‘zolderkamers’, van sporters, cultuurminnaars, onderwijs­kenners en van bezoekers van onze mooie stad. Het is niet ‘u vraagt wij draaien’, maar wij willen optimaal gebruik maken van jouw kennis en ervaring. Niet overleggen om het ‘af te kunnen vinken’ maar om er over en weer wat aan te hebben. Dat is waar VVD Arnhem voor staat: politiek is er voor de stad.

_BT Clear

Arnhem, de stad

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze buurt en in ons eigen huis. Met een wijkagent en gemeentelijke handhavers die weten wat er speelt en die zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Als er in een wijk extra toezicht nodig is zorgen we voor een tijdelijke politiehuiskamer, bijvoorbeeld in een leegstaand winkelpand. Wij zijn tegen verspreiding van coffeeshops over de Arnhemse wijken

 • Schoon, heel en veilig. Doen.
 • Tijdelijke politiehuiskamer in de wijk. Doen.
 • Géén coffeeshops in Zuid. Doen.

Een goede bereikbaarheid van de regio en de binnenstad is van belang voor ons zelf en voor onze concurrentiepositie; met het openbaar vervoer, de fiets én de auto. Voor de auto is het op dit moment niet gastvrij. Voor de fiets geldt dat je hem niet altijd netjes en veilig kunt stallen, daar waar je wil zijn.

 • Parkeertarieven omlaag. Doen.
 • Ruim voldoende P-plaatsen voor fiets en auto. Doen.

Wij willen zo min mogelijk restafval. Alles scheiden en je restafval wegbrengen is nog maar net gestart. Eerst zien hoe dit werkt voor er weer nieuwe experimenten worden gestart, zoals het betalen per weggebrachte afvalzak.

 • Niet betalen per afvalzak. Doen.

Het initiatief van Arnhemse ondernemers om te zorgen voor minder vrachtverkeer in de binnenstad omarmen wij. Een centraal distributiesysteem maakt het voor vrachtwagens en busjes onnodig de stad in te rijden. Distributie naar de eindbestemming kan dan zo schoon mogelijk: elektrisch of met menskracht. De nauwelijks effectieve milieuzone schaffen we af.
Ook willen wij dat alle wijken in Arnhem uiteindelijk energieneutraal worden. Dat lukt alleen samen met eigenaren, bewoners, verhuurders en ondernemers.

 • Milieuzone afschaffen. Doen.
 • Energie-neutrale wijken. Doen.

Arnhem, de samenleving

Een samenleving is meer dan een optelsom van individuen. Of je nu jong of oud bent, werkend of niet werkend, wel of niet gehandicapt: samen zijn we Arnhemse samenleving. Samen maken we het mogelijk dat iedereen naar vermogen kan meedoen. Meedoen is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde.

Zorg is maatwerk. Hoe eerder, hoe beter. Zo dicht mogelijk bij huis in je eigen wijk.

 • Je krijgt de zorg die je nodig hebt. Doen.

De snelste weg uit armoede is werk. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Mensen die (deels) niet kunnen werken verdienen een vangnet. Als werk vinden niet lukt of moeilijk gaat, dan zorgt de overheid voor jouw inkomen. Wij vinden het normaal dat je dan iets terug doet voor de samenleving.

 • Tegenprestatie voor een uitkering. Doen.

Arnhem, de gemeente

Het Arnhemse gemeentebestuur is er voor de Arnhemmers, niet andersom.

De gemeenteraad heeft het laatste woord, maar het eerste woord is aan wijkbewoners, ondernemers, sporters, mantelzorgers etcetera. Als bewoner van jouw wijk, moet je zo vroeg mogelijk kunnen meepraten en meedenken over plannen. Veel kennis en ervaring zit buiten het gemeentehuis. Die gaan we gebruiken in de wijkteams en ook door het organiseren van denktanks, inzet van grootschalige digipanels en andere manieren van raadpleging.

 • Meer inspraak vooraf, geen referenda achteraf. Doen.

We willen dat de gemeente de Arnhemmers centraal stelt. Dat je als inwoner snel en eenvoudig contact kunt krijgen met de gemeente, op een tijd en op een manier die jij kiest. En om te beginnen:

 • Gratis bellen met de gemeente. Doen.

Wij willen een gemeente die niet in de weg loopt, maar ruimte geeft aan initiatief en ondernemerschap. Een gemeente die weet wat er leeft bij de ondernemers in de stad. Die met ondernemers en onderwijs samenwerkt aan de economische toekomst van Arnhem. Wij willen minder bureaucratie, een ondernemersdesk waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen en met één contactpersoon te maken krijgen.

 • Minder bureaucratie. Doen.
 • Eén contactpersoon voor ondernemers. Doen.

Dit voorkomen. Doen.

_BT Clear

Voor het volledige verkiezingsprogramma: www.arnhem.vvd.nl/info

_BT Clear