Optimistisch Arnhem:
D66 krijgt het voor elkaar

_BT Clear

D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen een Arnhem waar iedereen meedoet. En zich vrij en thuis voelt. Waar we elkaar vertrouwen. Waar we onrecht en onzin bestrijden. We willen leven in een groene en duurzame stad. Nu en in de toekomst.

Vier jaar geleden werd D66 de grootste partij van Arnhem, een historisch resultaat. Arnhem staat er mede dankzij D66 beter voor. Er is zichtbaar geïnvesteerd in de stad en haar inwoners. Resultaten waar we trots op mogen zijn. Maar D66 blijft altijd vooruit kijken. Want in 2018 staat er veel op het spel.

De vragen en uitdagingen voor de toekomst zijn talrijk. Hoe krijgen en houden we Arnhemmers aan het werk. Hoe blijven we goed voor elkaar zorgen en goed met elkaar samenleven? Hoe houden we de stad levendig, gezellig en tegelijk bereikbaar, leefbaar en groen? En hoe zorgen we voor eerlijke kansen voor iedereen? Als antwoord op deze vragen maken wij heldere keuzes.

Met ons ambitieuze, groene en progressieve verkiezingsprogramma richten wij ons op de toekomst van Arnhem. Op goed onderwijs, goed werk en een goed klimaat voor iedereen. D66 krijgt het voor elkaar!

Wij kiezen voor goed onderwijs

Goed onderwijs is de motor achter kansengelijkheid. Het is de manier om iedereen in staat te stellen om zijn of haar dromen te verwezenlijken. Waar je wieg ook staat, ieder kind verdient de beste kansen. Daarom wil D66 het allerbeste onderwijs. Dan krijgt iedereen de kans het beste uit zichzelf te halen. D66 wil dat alle jongeren met diploma van school gaan en dat iedere Arnhemmer kan lezen en schrijven. Voor MBO- en HBO-studenten wordt Arnhem de ideale studiestad.

Wij kiezen voor goed onderwijs

Goed onderwijs is de motor achter kansengelijkheid. Het is de manier om iedereen in staat te stellen om zijn of haar dromen te verwezenlijken. Waar je wieg ook staat, ieder kind verdient de beste kansen. Daarom wil D66 het allerbeste onderwijs. Dan krijgt iedereen de kans het beste uit zichzelf te halen. D66 wil dat alle jongeren met diploma van school gaan en dat iedere Arnhemmer kan lezen en schrijven. Voor MBO- en HBO-studenten wordt Arnhem de ideale studiestad.

Wij kiezen voor goed werk

Wij willen goed werk voor iedereen, niemand mag buitenspel komen te staan. Door ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren, kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. D66 wil een ‘ja, tenzij’-aanpak: meer ruimte door minder regels. Arnhem moet de meest MKB-vriendelijke gemeente van Gelderland worden.

Wij kiezen voor een goed klimaat

Een prettige leefomgeving is belangrijk, voor nu en in de toekomst. D66 doet wat nodig is. We zetten vol in op energiebesparing en groene energie. D66 wil meer ruimte voor voetgangers en fietsers, duurzaam openbaar vervoer en schone lucht voor iedereen.

Stem 21 maart D66.
Samen krijgen we het voor elkaar.

“Arnhem staat ook voor uitdagingen. Steeds meer dreigt een tweedeling tussen kansarm en kansrijk. D66 wil voorkomen dat een nieuwe generatie opgroeit in een verdeelde stad. Wij zetten ons in voor gelijke kansen. Voor een optimistische stad van vrijheid, verbondenheid en vertrouwen. Dat past bij D66 en bij Arnhem.
”Sabine Andeweg, lijsttrekker D66 Arnhem

Meer informatie?

D66 snapt dat u soms weinig tijd heeft. U moet immers nog een hele verkiezingskrant doorlezen om een afgewogen keuze te maken. Hebben wij u geprikkeld in dit stukje? Lees ons hele programma op d66arnhem.nl/programma. Of kom eens langs voor koffie en een goed gesprek in onze pop-up store aan de Jansplaats in het centrum.

_BT Clear
_BT Clear