Beste Arnhemmer,

_BT Clear

Voor u ligt de verkiezingskrant van de gemeente Arnhem met alle informatie over de gemeenteraads­verkiezingen op 21 maart. We moeten trots zijn op onze democratie en op ons recht om te stemmen. Het is belangrijk daarvan gebruik te maken. Deze verkiezings­krant geeft u allerlei informatie die u kan helpen bij het bepalen van uw keuze. Arnhem is een fantastische stad om in te wonen en te werken. Alle inwoners samen maken deze stad en zorgen er samen met de gemeente voor dat het hier goed toeven is. De gemeenteraad neemt besluiten over de zorg, sport, veiligheid en openbare ruimte in de stad. Door te stemmen heeft u invloed op deze besluiten. Alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen, lichten in deze krant hun ideeën over de toekomst van de stad toe en geven aan hoe zij deze willen invullen. De krant biedt u ook praktische informatie. Er staat in hoe de verkiezingen in z’n werk gaan, en waar u de partijprogramma’s vindt. Ik hoop dat u 21 maart uw stem gaat uitbrengen. Want de stad wordt bestuurd door de stad. En de stad, dat bent u.

Ahmed Marcouch
Burgemeester van Arnhem

_BT Clear

Uitgave van:

Gemeente Arnhem

Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Eindredactie:

Griffie, Gemeente Arnhem

Beeldredactie:

Gemeente Arnhem

Concept en vormgeving:

ETT Media en Skitter

Pagina’s politieke partijen:

De politieke partijen hebben de teksten en foto’s voor hun pagina’s aangeleverd en zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Bij de indeling van de krant is voor de volgorde gebruik gemaakt van het lijstnummer.

Informatie:

Griffie gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG Arnhem
telefoon: 026-3773851
e-mail: [email protected]
internet: www.arnhem.nl/verkiezingen

Maart 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Arnhem hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Arnhem zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear
_BT Clear